. l'-i O'J «o 'SEBEN G0MIR —i- JIHIF. 91.] ËBRILL, 1823. [qýr. yl COPIANT T DlWEDDAR RAROHEDIÖ. I, RHISIARDS, Gweinidog yr Anymddibynwyr, yn Nhrefgarn, Dyfed. _ ■■■# »■ ^4B coffaam y cyfiawn Yn orchwyl nyfryd iawní Son am cu defnyddîoldeb, " Achefydam eudawn; _: ,-. , r, ;/ Mae'n creù teiinladau melys ' f Wrth edrycn ar ea gwai'th, Ac ennynsel i'w canlyn, ,, Tra byddom ar ein taith* MAE yr arferiad cyffredin o argraffu bywgraffiadau dynion defnyddiol yn eu hoes yn ardystio yn eglur, bellach, y buddioldeb o hyny; ac er bod llawer arlun yn cael ei liwio yn dra thruth- iedig, nid yw hyny yn un prawf ,nad yw " coffadwriaeth y cyfiawn yn fen- digedig, ac enw da yn well nag en- aint lawer," M*e y cyfryw a arçh? waethant hynafiaeth, ac a ymdrechant o blaid rhinwedd a moesoldeb, yn mawr hoífi clywed am orchestion yr hen gampwyr aflaenasant, gandeimlo yr un yshryd yn cael ei ennyn a'i feithrin ynddynt, nes eu gwroli i fyned yn mlaen yn fwy diysgog a grymus, yn eu gyrfa filwriaethus; a chan fod I. Rhisiards yn anrhydeddus ymhlith y deg ar hugain, os na ddaeth at y tri chedyrn cyntaf, meddyliaf y bydd ychydig o hanes ei fy wyd yn hyfryd gan lawer o'ch plant lliosog, yn neill- duol y Dyfedwys; ac er na allaswn gasglu ond ychydig iawn, eto bernais mai addas oedd diogelu hyn rhag myn- ed i dir anghof. . > Gsiwyá;¥*?. R. y»> »go§ iŵUsẃt, CYFfcYFR VI. plwyf Llanwínioÿ «#y4d jÇaprfy^diii, ar ddydd Nadolig newyjdd, 1744í #V rieni oeddynt aelodau .o'r Egiwyjl Sefydledig. Mr. R. oedd yr hynaf o chwech o blant. È»u, yn moreu ei ddyddiau, mewn ysgol yn Méidrim; yn ol hyny eartçefpdd ggfa «L rieni; byddaj yn arferol p wrandaw yn Nhrelech, dan weitíidogaeth y Parch. I. Dafisj, ífynnon ftafplpg. • . « Pan y cyrhaeddoedd ugain oed, daeth yr amser terfynedig i ben i'w Arglwydd ei alw ef at ei waith, pryd y derbyniwyd pf yn aelod o'r eglwys uchod; teimlodd Mr. jî., yn ol ei dderbyn, awydd neillduol i fod yn ddefnyddiol yn eglwys Crist; a chan ei fod yn gwerthfawrogi dysgeidiaeth, ac yn canfod ei buddioldeb i un a fyddai yn pregethu yr efengyl, aeth i ysgol yn Nglandwr, Ue bu yspaiddwy flynedd dan hyfforddiadau y Parch. I, Griffith; ac yn pregethu yn aml ar hyd y wlad, mewn amrywiol leoedd, gyda llawer o dderbyniad. Yn ol gadael Glandwr, cafodd ei dderbyn fel myfyriwr i Athrofa yr Ymneiüdu-