Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EREN GOMER UillF. 88.] IONAWR, 1823. [CYF. Vf. BYWGRAFPÍAD Y DIWEDDJR BARCH. TIMOTHY THOMJS, o'a MAES, BWYDD CAERFYaDDIN. JLÎARFU am y cyfiawn, ac niesyd neb at ei galon,''sydd wirionedd anliy- lon, ac yn cael ei gadarnhau gan sylw- ad bennyddiol. Wrth ddarllen tudal- enan Hanesyddiaeth Eglwys Crist, pan gyfarfyddir ag cnw rhyw ddyn duwiol ac enwog, y sylw cyfiredinol ydyw, " Ni wyddom ddim um dano ef." Dir yw na ddyiai y pethau hyn fod ie'ly, o herwydd, os yw " coffadwr- iacth y cyfiawn yn fcndigedig," y mae yn sicr mai dyledswydd y sawl sydd â gradd o wybodaeth o'r cyfryw, ydyw codi argae fechan mewn i hyw g\hoedd- iad cyffredinol, rhag i'r coíìant íyned gyila ffrydlif amser i dir anghûf. Yr ystyriacthaii nchod a'uicymhell- odd i ysgritio y liinellan canlynol, gan fcddwl y bydd yn dda gan lawer o'r Dywysogaeth eu gweled, ac yn cnw- eJig y rhai hyny ag yr ocdd Mr. Tno- .mas yn anwyl iddynt, trwy rwymau gwaed, cyfeillgarwch, neuddiolchgar- wcli am addysgiadau inewn pethau presenol, a phethau yn perthyn i'w tragywydtìol heddwch, I'r cyfryw bydd ychydig yn well nà dim. Mr. Tim. Thomas oedd ail fab Mr. T. M. Thomas, o Esgair-Ithri. Gan- wyd ef yn y Tŷ Hen, plwyf Caio, swydd Caerfyrddin, Mawrth 2,1720-1, Darfu i'w riaint duwiolfryd ei ddwyn i fyny yn nghynghor a meithrin- ddyeg yr Arglwydd; ac fe ymddeng- CYFLYFR VI. ys en bod yn cadw cynghor Sclyfyn ddidawl ar eu meddyliau: "Ilyffbrdda hlentyn yn mhen ei ffbrdd, a phan heneidd- ii>,nid ymûd â Aj',"—Yr oedd efe er ei faboed o feddwltra diofregedd, ac yn tueddu yn natnriol i ymarweddiad prysur a dioferedd.—Pan yn 18, caf- odd ei fedyddio ar bioffc-s o'i ffydd yn y Messia, ac a unodd â changen o eg- Iwys y Bedyddwyr, yn cyfarfod yn Mhen y Coed, yn gyfagos i Laubedr, Ccredigion. Dcrbyniodd ei Arglwydd Iesu Grist fal deddfwr, cynllun, a Iachawdwr, ac a dyfodd yn blanigyn enwog yn nghynteddan yr Arglwydd : ffrwythlonodd yn orwych yn y tŷ, hyd oni " chwythodd Angeu yr eginyn gras yii jîodeuyn gogotiiant." Yn y flwyddyn ganlynoî (1739-40), dcchrenodd' ymarferyd ei ddoniau o tlaen yr eglwys, ac yr oedd yn dra derbyniol yn roysg ci gymydogiou. Canfu yr eglwys yn ebrwydd bod Duw wedi ci fwriadu i'r weinidogaeth, a'i fod yn debyg o fod yn scren ddysclaci' mcwn oes dra anwybodus a thywyll. Yn 1743, cydunodd yr eglwys yn un- 1 " üywedwyd wrthyf gan adud o'r pglwys, i Mr. Timothy T/iomas ddechreu lfefai u y dudd y bu farw yr enwog Mr. Enoc Ffransis, sef Chwefrör 4,1739-40, ac yr oedd rhai yn gweled bod yndda i ddy- wedyd bod y golled annhraethol yn marw- olaeth y blaenaf, yncael ci wneyd i fyny yn rhyfcddol yn yr olaf." See Mr. Josh. Thomas'sHistoru ofth* Baptist Association in Wale4,fro>nth*y$ar lt>50 to 1790.