Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA MOB TRA 3Srptî)0tt. HEB DWJW HliB Bîúm. mmmfä&mm. s r'í' v cTFtrẃ tiii.] RHMrFYR, 1825. , f>jtw öcht í * GTNNWYSÍAD. TRÀETHIAJ>Ál?t éedi pwgraffiad y Diweddar Barchedíg fteá» Pritchard .........•'.'*■.. ! 'raethawd ar Alar Rachel '.......... echod Gwrelddiot ................ íchoè anfaddftuoí .'................ A*durd*d Çedrati, fiëu Ryfygleuene- iWẁ.w.....•..........ív..., • T Gymraeg....................... ; rhnes y Prydeiniaid ................... áíraeth DugCàertrfîtawf '.....».-..... CânColma................v...... | idolygiad Rhwymyn PerlFeitlirwydd. ! 'CWjMMnHi''.'.'•-•'*.«,,•.»••••••.-. »■»«*«>•»»-. 551 353 357 358 359 36. 364 365 367 369 370 $70 571 >.. BARBDOIi i AFfH. * Galarnad ar ol v Parch. Jo»eph Harrfo S7S Wlröp«Pi*OT rpean Dtfü ........373 Dymuaiad atn Iwyddiant y Fam Gym- akrttb^B Gymroaidd, yn Nghaer- ludd..........................373 HANE&ION. Ürddtatl Ö. Ẁiîcbj!,.., ........... 3?« John Hughes .».............374 Bibl GymdeitMtò Ca*tettnewycW..'.'... 374 Bibl Gymdeithas Gymdeithas Gyn- nortbwyol Aberteifi ..»...... 57* CymdeiÜiasGenadolGynnorthwyolDc- heubarth Cymru .............. S7S YV Eìsíeadfodau .'...........,.......S75 Genedigaeth......................S75 Priodasau......!» . ...»............S7Ô Maruolaethau ..................... 375 Hänes y Ddamwairi echryslonagyfar- fn 4'r Ager4â-F»d, fSteam^BMÍ^ y Comet..........*..,»v....... lîjfe -Heagäiion.Tramim.*- Americ Ogleddol.............. S7T Twrci a Groeg............♦.... S78 Yf Y«pa<Mi ic Americ Ddéheuol . S78 lndia Ddwyreioiol....... ......579 ! Amrywiaethitu.....................,379 CaetfÿröÇtn: ^ _ „ .c . [S ''.'.. £■ J AR WERTH HEFYD 6AM * «. At:''V': & f. Evans, 42, Long Lnne, a John Jones. Lljfrwerthwr, Duke-Street, Weat Smithfield, S Lluntmiu; aehan y Goruchwyiwyr yn ngwahanol barthau Cymru, X Llynlleifiad, Caerodor, Manchester, &c.