Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TR4 MOR TIU BrpíÍJon* m^f iîES DDUW 8» ^aaiäŵâaiafc cyflyfr viii.] TACHWEDD, 1825. [prii 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHIADAU, &c. Sylwedd Pregeth ..................319 Doethineb Duw yn y Greadigaetu ... 321 Ariangarwch......................S23 Gweddio.................... .....325 Arall, ar yr un Testun..............S27 Pechod Gwreiddiol ................32/ Doethineb ........................327 Y Gytaraeg.......................330 Araeth Dug Caerefrawg............332 Desgrifiad o Ferulam............. 331 Hanes y Prydeiniaid ..............337 Bib! Gymdeithas Caerfyrddin___343 Cymrîeiihr.s Genado! y Wesleyaid 343 Bibl Gymdeirhas ra?^went ...... 344 Cymdeiîísss ^nymric'-i'jynol Sirydd Fycwy....................344 p-v ■■■•■•:■ "•.■■■ rŷndewi........344 Yr :.:--, -:r.u.......... Prla.;;sau"..!!.".'..' ...... J'îa* wü.ae:!.au ........... L.'r 344 Í44 344 343 S45 S45 Attebion.........................338 Gofyniadau .......................Siö BARDDONIAETH. Cywydd ar Wirionedd.............. 341 Pennillion arGoleddiad yr laith Gym- raeg.......................... 541 Englynion i'r Agerdd-Wawl ........342 Englynion a gynnygir i'w gosod ar Gàreg-Fedd leuan Ddû ........ 342 HANESION. Cymru.—Agoriad Addoidỳ .........345 Cymmanfa y Bedyddwyr yn Llun- dain NetcyJdirn T: ■■■■■■■*>•.— Ame-ic ■ 'iioì.............347 B'.a^IIa Btcn <> Avre«.......... 347 ^i-n ........l.............S47 Twrci aGn.eg.............. ... 347 Jerusalem...................348 R'.'.s.- :i a 'i'iiM rci ...............348 Rhn les .......................S4S India Dòwyríiniùì..............34S Morocco......................34í Amrywiaethau.....................S16 343 ! A Iawon.—Cae Jîeuadd .............350 CatrfçrDtiín: jíRGRAFFWYD JC Jlì WERTR OJN J. EYJNS; AR WEIÌTH HEFY» GAN J. Evans, 42, Long Lane, a John Jones, Llyfrwerthwr, Dnke-Street. West Smithfield, Llunaain; achan y Goruchwylwỳr yn ngwahanol barthau Cymru, Llynlleiíìad, Caerodor, Mancliester, &c.