Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

-. H « ' -■-. TRA I Brgîijon, HEB DDUW ? K«* Sfcttn, i ">% cyflyer tih ] MEHEFIN, 1S25. jap ++++++t #+*++*+*. 9f*++++++ + ++*. [pRẁôch. CVNNW ; TRAETIIIADAU, &c. í JByr-Gofiant Mr. George Wisfcart------159 ! Dyledàwyddaii Eglwysi tuag àt eu j Gweinidoginh ..........,.....Ifio Í.Sylwadau ar y fadr Jchofah -----.... Ifi5 ; Am Melthisedee ...------............ 166 :"Sylwa"«*ar Lef. 14,40-45, a Jex. 51, 26 168 j Yr YsgoHon Snl------.. 4 .,.......;... 168 ; Araeth Faddugol Mr. Richards, Lle'r^ ! pwìl •.....•.........•.........ìîî • Traethawd ar Fuddioldeb yr Eistedd- * : flidad '...;.:. ì....... H''/.------i. .' 174 nANES Y CENADIAETflAU. Cahntla.—Creulondeb yr Hindwnid tu- ag at yr Henaint.......í. .------i 177 Aftebioa.—ITád Abraham:—AttebÌ of- yniail D. W... vi............ 178 Atteb i ofyniad Iago Maencoch ..-178 Gpfyniadau____..<....-.;.......■...-. 178 Deagriähdo Hynafiaethau Cymreig . .:179 YSIAD. . BARDDONIAÍM^. FfolÌDeb Swyr.-Gyfaredd.,........... Trancedi'aeth fy Mrnwd----- .. ..';.v Cywydd ar y Gwir Grfaill.......... Ynglynion ar Farwylaeth 2f. H. Pírry, Yswain............... <....... Fennillion ar Ddoethineb........... HANESIOWi Cymru.—Urddiadau Gweinidtjgi©*----- Cymreigyddion Tredegar........ Cadair Merthyr-Tydfii.......... Priodasau ...........'i P»......•. Mnrwolaethau . s èi :..;.......... Lloegr.— Scoedd Ymherodror"........ Ẁsteyddion Tramor.— A meric Ddeheuol .............. Yspaen ....................... 1 werddon...................... Twrci a Groeg.......1......... 180-! 181 1821 182' 18î;; 't A mrywfaetba* .... ............, Ffraerhineb..................... Hyrrni.......................... AJawon:—Malthiai.............. tsr mí m\ 185:' 18«! 187 187;: 18?|; 18ìJ 188i: 189 18« JRanAfFfrỲD AC AR WURTÍI QAK J. HrANS; AR •«'ERTH HEF-.D GAK } ; J.. Evanb, 43, Long Lane, a John Jones, Llyfrweríhwr, Dulce-Street, Ẅeat SmithtH-l^ " ' Lluníîair.; achan y Gorucbtfylwỳr yn ngwahanol har ... Llynlleiliad, Caerodor, ManclÉwter, &c. hartlmu Cymru,