Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

***+■*++***++ww<^/w>«wwro+rrf+++*++ cyflitfä vjur,] EBRILL. 1825. £prw 6ch. CTNNWYSIAP. TRAETHI.U)AÜ, Scc. Cofìant ýr Archeiignb WiIIiams...... fthngoroldeb Gwcinidogarth lesn Grist Gosodaethau ...................... gyI w»d »r Dragywyddoldeb ........ Brawdgarwch..................... Anerchiad Pabaidd................ T Cymry yn Llydaw .............. Araeth Mr. Isnae B. Jone*.......... Y Rbinoceros...................... Y Gewynwsi .......'............... Y Domen......................... A ttebion—HAd Abraham, &c........ 'tìofyniudau ....;................... BARDD0NIAETH. Awdl ar y Bedd, (Parha'd) ..... AdgofÌHnt leuan Ddú ......... EnsJynioa i.annrrcb y Serru ,.. 95 97 98 59 101 105 110 111 113 113 114 115 116 IÌ7 118 118 Anerchiad y Parch. /. Ilarris at Ddar- 7, llenwyr y Seren................llf $ Anercbiad y Parch. David D. Brans.. 190 * HANESION. Cymrn.- Cymdeithns Fiblaidd Llanid- ì loes...................... 121 { Cymdeithas Fiblaidd Rhaidr-Gwy 131 ] Urddiadau Gweinidogion, &c. ... 122* Cymreigyddion Caerfyrddin.....122 j Cymreigyddion Aberhonddu.....128 î Cadair Merthyr-Tydlil.......... 12$ j Priodasau..................... 12S j Marwolaethau.................. 124 I Llaegr.- Senedd Ymberodrol........lSi ; Newÿddion Trammr.— America Ddehenol............ I2S Uuol DaleithLiu Amrricu.... ..125 India Ddwy«einiol............ 125 Dygwyddiadau, &c........,........125 Alawon.—Rusael..................128 CaerfçrtHwn: : t JülinjrPWYD AC JR WERfH GJN J. BrjNSj .-. ' í Áfc WBHTH HEI'YD GAN J. Êraws, 42, Long Lane. YTest Smithfirld, Llundaiu; a cban y Gorurhwylw vr y» , ngwahunol barthau Cymru, Llynlleifiad, Caerodor, Munchestcr, &x. ■ '" ' ■•*■«•''-.■ «\ « ■.,.-,. _.,.&__>•* -,_____r_ _._'____.__.___;_: _.___.:_