Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRAETHIADAU, &c. Ffrwyoo y Tafod...........-------. 129 BoreGodi...................... 133 Cyfaill Gwirioneddol............135 BẁrddaBord...................136 Addysg, Anian, Rheol, &c. ....... 137 AmddiíTyn Bywgrnffiad J. R. Jones 138 Undeb a Brawdgarwch ............ 144 Poh Cnawd sydd Wellt.____._____146 Sylwadaü ar Sech. viii. 23 ........ — AttebiFrutus................... 146 Arall..........................150 HANESION CARTREFOL, &c. Cymro:— Urddiad __________________.. 153 Agoriad Addoldai........... — Bardd Caderiawg Dy fed......154 Gymreigyddion Aberhonddu .... — Ysgolion Cymreig...........155 Marwolaethau.............. — Lloegr :—Senedd Ymerodrol...... 156 Newyddion Tramor Brawdlysoedd :- Morganwg, Rbydychen .... Swydd Ddinbych .............. — Swydd Frycbeiniog...........— Aberteifi...............______ 158 Penfro................%»».»-. — Swydd Fflint.------........... — Swydd Gaerloyw ............ — Troseddac a Dygwyddiadau :— Diota......................— TÖri Coed......w.........- — Llofruddiaeth................ — Damwciuinu Anghcuol..,...... — Gwerthu Gwraig............ 159 Llongddrylliad .............. Manylrwydd y Gyfraith.......,-., Geiriadnr Cymraeg.—Sylwadau ar y Gair " Adardý"........... Englyuion i Frutus.............. Alawon.—Calfaria......,.,.•..■.-. 160-, ABERTAWY: ARGRAFFfFYD A CHYHOEDDWYDÚAN J. HARRIS AR WERTU «AN J. Kvans, 4íî, Long-Lane, West-Smithfield, London; a'r Oorucliwylwyr yn ngwahanol barthau Cymrn, Llynlleifiad, Caerodor, Manchester, &c.