Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Erirthom HEB .'"' DDUW IIEB cyflyfryii.] EBRILL, 1824. [pris€c/i.S CÌTNNWYSÍAD. TRAETÜIADAU, &c. Ysbrydion gwasanaethgar........ 97 Niwed difaterwch ỳsbrydol....... 101 Gr.wgnachrwydd yr ocs....... . • 103 Y pechod anfaddeuadwy ........105 Tom Colomenod ................107 Y cythraul yn ngharchar ........109 Anghysonderau dynion .......... — Ysbryd drwg oddiwrth Dduw .___111 Y gorchymynion................ 112 Adolygiad " Pob cnawd sydd wellt" 113 Ysgolion Cy mreig............... 114 Y Cymry, Annerch ............115 Atebion, Gofyniadau...........llö BARDDONJAETH. Awdlo Golfadwriaetham ydiweddar J.-R. Harris, leuan Ddu .....117 Cÿfarchiad i D. Saunders, a'rateb .. 118 HANESlOtf CARTREFOL, &c. Cymru.—Urddiad ............. 119 Agoriad Addoldý...... — lìibl Gymdellhás Cymry Llundain ......... — Biblau Lîydaw........ — Cjmreigyddion Mertiiyr — Gwledd Cymreigyddion Caerludd.......____123 Maiwolaethau.........125 Lloegr.—Senedd ................— Meiwyr ...............126 Yspaen........................ — Groeg ........................ — Algiers ...-.................... — Jîrasils ........................ — Deinararn.................... — Aineric Ddeheuol .............. 127 Troseddau a Dygwyddiadau...... — Alawoít.—Glandul, 6. 1. 8. 7.....12S &. ABURTAWY: W JÍRCIÌAFFWYD A CHYHOEDDWYD CaN J. JIJRRIS: AR WERTH &AW J^" J. I«>ans, 4SS Lonjí-Lanc, West-Smitlifield, Lnurion; a'r Goruchwjlwyr yn |^^" ngwahanol Uarthau Cyiuru, Llyulluüiail, Caerodor, Mautht>.sicr, òéc. Ì&£=~ WWfWWff'fffWfff^