Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RlIlF. rnA M OR TRA ffitgtfptt. HEB DDUW HEB Ööiin. îâíBSSr C&(DSÌI3IB< cyflypr xiv.] TACHWEDD, 1831. [pris 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. TraetHawd ar Ostyngeiddrwydd ........... 321 Darlith ar Ryddid,Cymdeithas, a Llywodraeth 324 Y Galon Doredig ...........................327 Ymiieillduaeth . .v........................... 330 Yr Eglwys ................................. 331 Araeth ar Ddiwygiad ....................... 333 Araeth ar Gydwybod ........................ 336 Atebion .................................... 337 Gofyniadau................................ 339 Dychymmyg................................ 339 BARDDONIAETH. . Marwnad Glandyfroedd,—(Parhad).......... 340 Awdl Marwnad Mr. John Jones ............. 341 Cyfìeithad Aaron a'r AVeddw................ 342 Englynion ar Feuyw........................ 342 Englynion ar y Darfodedigacth.............. 342 Peroriaeth.—Corwen........................ 343 HANESION CARTREFOL. Cyfarfod Bibl Gymdeithas Aberdaugleddau ... 344 Casgtiadau at Athrofa Bradford.............. 344 Yr Orgraph Gymmreig......................344 Deiseb Cymmreigyddion Llundain ........344 Cymdeithas Genadól Swydd Gaerfyrddin.....345 Yr Eisteddfodau............................ 345 Y Senedd Amherodiol,—Tý yr Arglwyddi-----345 Diwygiad Seneddol ..................... 345 Tafliad yr Ysgrií o'r Tý ................. 346 Terfysgobdd............................346 Tý y Cyffredin.—Diwygiad Seneddol......347 Ysgrif Diwygiad yr Álban .............. 347 Sefyllfay Wlad........................ 347 Cyfreithiau y Tlodion ................... 318 Treth ar Eiddo.............-............ 348 Addoediad y Senedd ........................ 348 Araeth y Brenin ............................ 343 Cyflwry Wlad.............................348 Ymraniad y Cyftredin ar Ddiwygiad ........349 Pleidlais Aelodau Cymru....................349 Genedigaethau............................. 349 Priodas.................................... 349 Marwolaethau.............................. 349 HANESION TRAMOR. Yr Unol Daleithiau ........................350 Gwlad Pwyl ...............................350 Portugal.................................... 350 Yr India Ddwyreiniol...................... 351 Belgium ac HoIIand.......................» 351 Ffrainc....................................351 YrYspaen................................. 351 Yr India Orllewinol........................ 351 Canton yn China............................351 AMRYWIAETHAU. Trethi Diddymedig.........................352 Ynys Nofiedig..............................352 Genedigaethau rhyfeddol..................... 352 Hirhoedledd ................................ 352 Etholiad Swydd Benfro .................... 352 Damwain angeuol.......................... 352 Diwygiad Seneddol ........................ 352 Y Cholera Morbus.......................... 352 Ar wertl CAERFYRDDIN: ARGRAFFWYD AC AR WERTH <JAN WILLIAM EYANSj rthhefyd gan Mr. H. Hüghe , Hyfr werthwr, St Martin's le Grand, Llundain; Mr. O. WilliaBS, Highfield-St., a Mr. JoHN Jo VE?, 1 6» Heol Adlington, Llynlleifiad ; Poole, Caer: &c. &c.