Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif< TRA MOR TRA Brptfton. nm. HEB DDUW 'minu mm-mu &®mmm< CYFLYFR XIV.] HYDREF, 183i. [pris 6ch. CYüariíWYStAD- TRAETHODAU, &c. Darlith ar Ryddid, Cyimleithaí, a Llywod- raeth..................................289 Byr-Gofiant R. Davies, Dol-Lydan......-----293 Duw ynfwy nâ Phawb......................294 Yr Adgyfodiad, y Mil Blynyddoedd, &c......290 Adolygn yr Adolygydd......................298 Yr Eglwya................................. 299 'Treth ar Eiddo............................300 Y Degwm.................................. 302 EisteddfodCacrludd ........................ 305 Llènorion Cymreig a Chaerfallwch .......... 307 Atebiad.................................... 307 Ad-dremiad ar Ofyniad 37.................. 308 Gofyniadan................................ 308 Dychymmyg................................ 308 BARDDONIAETH. Marwnad Glandyfroedd,—(Parhad).......... 309 Awdl Marwnad Mr. John Jones.............. 310 Englynion ar Ryfel......................... 311 Eaglya i'r Haul.....................'......311 --------- i B. Hall, Yswain................... 311 ---------wrth weied Portreiad Angeu, yn Myn- achlog Westminster ....................311 Peroriaeth.—Ty'n-y-Clwt.................... 312 HANESION CARTREFOL. Cymdcithasiad Llangcitho...................313 Cyinmanfa Ysgolion Sabbothol Abertawy .... 313 Cenadiaethau y Morafìaid...................314 Llythyreniad y Gymraeg .................... 314 Anerchíad Cymreigyddion Caerfyiddin at yr Esgobion .....;........................ 314 Y Senedd Amherodrol,—Tÿ yr Arglwyddi.. ..^314 Milwyr L\eol yr Iwerddon—üeddf y Cwrw —Rhaglywyddion yr Iwerddon—Bejgium —Deddf y Cwrw^-LIiosogrwydd Bywiol- iaethau Eglwysig—Llysoedd Eglwysig— Portngal .....,................T........ 314 Cyllid y Canwyllau—Prif Gosp—Peiriannau i ddaldynion........................... 315 Tŷ y Cyffredin.—Öiwygiad Seneddol—-Treth 'J'lodion yr Iwenhion—Deddfan Hely— Cyunrychioliad Cydweli—Cyílid y Gwin— Sugr—Nwydd Daìiadaii...........;..... 315 Yrlwcrddon .,............................. 315 Y Swydd-Lywyddion newyddion.......... 315 Coroniad y Brenin a'r Frenines............. 315 Genedigacthau..................<.......... 316 Priodasau.................................. 316 Marwolaethau............................... 316 HANESION TRAMOR. Gorchfygu y Pw.yliaid...................... 316 Prwpsia.................................... 316 Twrei—Portii^al—Gwlad Groeg............. 317 Algiers—Yr Yspaen—Ffrainc................ 317 Belgium—Yr India Ddwyreiniol............ 318 Rwssia—Yr India Orllewinol............... 31S AMRYWIAETHAU. Etholiad Caerfyrddiu........................ 318 Damwain alarus yn Alltyscrech.............. 318 Dygwyddiad- angcnol yn Nhreforris.......... 318 Trydydd Darlleniad Ysgrif y Diwygiad ..----- 319 Diwygiad Seneddol......................... 319 Etholiad S wydd Benfro..................... 319 Dienyddiari Richard Lewis.................. 319 LiIongddryHiadan arswydus.................. 319 Ft'air Caero.ior ............................. 320 Meiwyr Bryçheiniog ......................... 320 Sefyllfa Meitliyi-Tydtìl___.................. 320 Pendefigion Newyddion............'........ 320 &c. &c. &c. CAERFYRDDIN: ARGRAFFWYD AC AR WERTH <JAN WILLIAM LVANS; Ar,werth hefyd çan Mr. H, Hüghks, LÍiyfiwerthwr, St Martin's leGrand, Llnndain; Mr. O. WiLLIAMS, Highfield-St., a Mr. John Jones, 16, Heol Adliugtou, Llynlleitìad ; PootB, Caer; &c. &c. irasiraa mÊ^