Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

î3V£tfjOtt. CYFLYFlt XIV.] MEDI, 1831. [PRIS Gch. CyWNWYSIAD. TRAETHODAU, &c Tbaethawd ar Genfigen...................257 Darlith v Gyfoeth, &c. (Parhad)............261 AH-ddyfodiarl Crist, &c.....................265 Y Orisiau Dnon............................268 Myfýrdofi ar Eph. 1.........................269 Adolygn yr Adolygydd...................... 270 Dyscyblaeth Eglwysig......................272 Eisteddfod Caerludd ........................ 273 Deddfan Hely.............................. 275 Amddiffyniad Peredeus ..................... 275 Anerrhiad i Feirdd Cymru.................. 276 At Gaetfallwch ............................. 276 Atebion.................................... 276 Gofyniadan ................................ 277 Yrocbwiliad ................................ 277 Dychymmyg................................ 277 BARDDONIAETH. Matwnad Glandyfroedd .................... 278 Priodasgerdi Mr. W. Jones, Llanelwy ......280 Pennillion i'r Ysgol Sabbothol .............. 280 Anerch ymadawol Mab i'w Gariad..........280 Englynion ar amser Afiechyd................ 280 ------------------ i'r Awyren.................... 280 Peroriaeth.—Llan Elwy ....................281 HANESION CARTREPOL. Agoriad Addoldy Soar ...................... 282 Cenadiaelhau y Bedyddwyr.................. 282 Cymdeithas Gymreigydilol Caerfhli____.....282 Eisteddfod Pont-y-Tŷ-pridd .................. 282 Brawdlysoedd.—Penfro, Ceredigion, Brychein- iog, Maesyfed, Fllint, Cacrnarfon, Dinbych, a Mynwy ."............................... 283 Y Seuedd Amherodrol......................284 Deddf y Cwrw—Araeth Brenin Ffiainc— Nwydd-Daliadan—Bywiolaethan Eglwys- iz—Gwaddol y Frenines—-Perthynasau jramor y Wlad—Gwaith i'rTIodion—Ach- osion y Belgiaid— Deddf y Cwrw—Y Dcg- wm—Cyfreithiau yr Yd—Araeth Brenin Ffrainc—Y Diwygiad Seneddol.......... Ymddygiad yr Offeiriaid Pabaidd—Y Dy- wysóges Yictoiia—Deddfan Hely—F.thol- iad Caerfyrddin- -CynnrychioIiadAbertawe —Caelhion—Cynnrychioliad y Trefedig- aethan—Diwygiad Seneddol ............ Yr Iwerddon............................... Genedigaethau ............................. Priodasan.................................. Marwolaethau.............................. Athrofa Bradford,—Taith Dr. Steadman...... HANESION TRAMOR. Ffrainc—Belgium ........................... Pw y 1—Prwssia—Terceira.................... Ynys Java—Rwssia—Yr Eidal .............. Portugal—Algiers ....'...................... 28»; 2S7 287 287 AMRYWÎAETHAU. Etholiad Caerfyrddiu....................... Dienyddiad Ricbard Lewis................. Etholiad Swydd Benfro.................... Pcnaduriaid ffugiol ........................ Cofadail y Parch. J. Jenkins, Ceri.......... Maban-lct'mddiaeth yn Swydd Benfro....... Llofruddiaeth ar«wydus yn Swydd Norfolk .. Arall, yn agos i Brighto'n.................... Creulondeb anarferol yn yr Iwerddon....... Agor Pont Llundain....................... Cardotyn llwyddiannu;..................... Dyfodiad Don Pedroa Donna Maria i Loegr. Rhyddid i bregethu........................ 287 8S7 287 287 286 •287 288 288 288 288 288 288 288 CAERFYRDDIN: ARGRAFFWYD AC AR WERTH (JAN WTLLTAM EVANS; Arwerthbefyd gan Mr. H. HuoHt'S, Llyf: werthwr, St Martin's le Grand, Llnndain; Mr. W.Williams, Wltitechapel, a Mr. John Junes", 16, Heol Adliugton, Llynlleifiad ; Poole, Caer; &c. &c.