Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

HEB D DU W HEB Ŵùim. a (gtoauaiB» cYFLYFit xiv.] MEHEFIN, 1831. [PRIS 6ch. CYmfl-WYSIAD. TRAETHIADAU, &c. Daulith ar Swn.......................... 161 Cyfyngderau y Caethion.................... 106 Hanes Mary Prince.................... 106 Anerchiad i'r Cymry.................... 108 Iawn Crist................................. 169 Yr Eglwys.....•........... ................ 173 Y Degwm.................................. 176 Yr Iaith Gymraeg.......................... 179 Dyscyblaeth Eglwysig...................... 180 Atebion.................................... 181 Gofyniadau................................ 181 BARDDONIAETH. Cywydd ar Ddyfodiad y Rhufeiniaid i Brydain 182 Effaith Gweddi ............................ 183 Englynion i Etifedd Blaengwthan............ 183 ----------Geiliog Dû y Fwyalch.......... 183 Englyn i Wilym IV. y Diwygiwr............ 183 Perẁ-iaeth.—Llangerniw.................... 184 NEWYDDION CARTREFOL. Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Genadol y Bedyddwyr yn Mynwy ................... 185 loliad Blynyddol Albrofa y Fenni.......... 185 ) mreigyddion Caerlndd-.................... 185 nerchìad at Eglwysi y Bedyddwyr.......... 186 Senedd Amherodrawl ....,...............187 Diddymiad y Sencdd ................... 187 Aracth' y Brenin........................ 187 Ty y Cyffredin ......................... 188 elodau y Senedd newydd.................. 188 ifer yDiwygwyra'r Gwrth-ddiwygwyr yn y Senedd newydd.......................... 188 Iwerddon............................... 188 nedigaethan ............................. 189 iodasau.................................. 189 Marwolaethau....... L'rddiad David Jones. HANESION TRAMOR. Ffrainc.............................. Diddymiad y Senedd.............. Taith gylchynol y Brenin.......... Pwyl................................ Gorchfygiad Dwernicki........... Portugai ............................. Llynges Prydain yn y Tagus....... Gwrthryfel yn Nhwrci...................... Belgium................................... Yr India Orllewinol........................ Yr India Ddwyreiniol ...................... AMRYWIAETHAU. Etholiadau—Caerfyrddin, Swydd Gaerfyrddin, Hwlffordd, Penfro, Abertêin, Ceredigion, Morganwg, Brycheinipg, Aberhonddu, Swydd Faesyfed, Caernarfon, Swydd Drefaldwyn, Swydd Ddinbych ........................ Damwain angeuol yn Aberystruth............ alarus yn Llanddowror............. 189 189 189 189 189 189 190 190 190 190 190 190 191 Y Gwrth-Ddiẁygwyr Hysbysiaeth i Fudolion........ Cyfreithiau yr Yd............ Pendefigion Newyddion...... Gwaredigaeth ryfeddol........ Poblogaeth Prydain .......... Tán Arswydns yn Llundain ... Daear-gryhfeydd yn Nghymru Esgyrn rhyfeddol ............ Nydwyddau Cleopatra ........ Pont grogedig K1ngtung....... RamMohnnJloy............. Ardalydd Môn............... CAERFYRDDIN: ARGRAFFWYD AC AR WERTH CiAN WILLTAM EVANS; wsrth hefyd gan J. Evans, 42, Long-Lane, a J. Jones, 3, Duke-Street, West Sinitltfield, Llundain; W. Williams, Whitechapel, Llynlleifiad ; Poole, Caer; &c. &c. îm i%i BB