Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MOR DDUW 13n>tf)0tt. m^Ê^^ ÎWrftt*. CYFLYFR XIV.] MAI, 1831. [peis 6ch. TRAETHIADAU, &c. CWSWWA». Stlwadaü ar Iaitb Cymru..................130 Pregeth angladdol.......................... 131 Yr Eglwys.......:.........................134 Ateb Ciistion i'r Gwr Lleyg.................137 Y Degwu».................................. 138 Cyrahariaeth o Dàl Gweinidogion Eglwysig .. 139 Adolygiad, &c..............................140 Ystyriaethau ar Weddi...................... 143 Llythyr o America.........."..'..............144 Gwledd Belsassar........................... 148 Ftÿnnon Latona .....'.......................146 Trioedd Mab y Crinwas..................... 147 Adolygiad y Christían Catechist.............. 147 ---------------Hanes yr Eglwys ................147 Atebion...........".........................149 Gofyniadau................................ 148 Dychymmyg..................'.............. 148 BARDDONIAETH. Cywydd ar Ddjfodiad y Rhufeiniaid i Brydain 149 Cwyn mewn Cystndd....................... 150 Englyn yr anerchiad a chymhelliad \......... 150 ---------y Nçges ...".......................... 150 ——— y Dichwaeniad......................150 ---------wrth weled Awyr-Fwlen ,............150" Englynion i GeffyI newydd..................150 Englyn i*r Pechadur rhyfygns...........-----. 150 Peroriaeth—Gwalia.........................151 Cyfarfod Blyayddol Addoldy Heol-Awst Caer- fyrddin................................152 Cyfarfod Cymdeithaa Cymreigyddion Glyn Corwg.................................. 162 Agoriad Addoldy........................... 152 Y Senedd Amherodral...................... 153 Diwygiad'Seneddol.......................... 154 YrTwerddon............................... 155 Genedigaethan____.......................... 156 Priodasau...................,.............. 156 Marwolaethau.............................. 156 HANESION TRAMOR. Pwyl,—Gorchfygn y Rwssiaid............... 156 YrYspaen ................................. 157 Belgium.................................... 157 Ffrainc.................................... 157 Portugal.........r.......................... 158 Rwssia..................................... 158 Twrci...................................... 158 Yr Unöl Daleifhiau......................... 158 Chitaa......................................158 HANESION CARTREFOL. Urddiad David Edwards............„..;... 152 Cyfarfod Ysgoiion Sabbothol Ffynnonhepry .. 152 AMRYWIAETHAU. Hanefyn hynod............................. 150 Damwain alaras............................ 150 --------—- angeool........................... 159 Tân arswydus.............................. 150 Newynu Carcharor i Farwolaeth............. 159 Gwobrhaeddiannol......................... 169 YnirerUn.................................160 Llongddrylliad y Frolic..................... 160 Terfyj.gyn Dundee.......,.................. 160 Diwygiad Seneddol......................... 160 BrawdJys Ceredigion.—Gwall................ 160 CAEEPYRDDIN: ARGRAFFWYD AC AR ẂÈRTH «âJST WILLIAM KVANS; Ar werth hefyd gan J. Etans, 42, Long-Lane, a J. Jonis, 3, Dtilceŵreet, West Stnithfield, Llundain; W. Willíams, Whitechapel, Llynlleifiad J Pools, Caer; &c. &c.