cyflyfr xiv.] CHWEFítOli/ 1831. [pris 6ck. TRAEÍ HIADAU, &c CYîffwWirsîáa. IDaismth C.erfallwch ar Fwnai (Pnrhád)___ 33 ! C'oli mt y Paniu I). Williains......___...... 30 Yr Eglwys ................................•. Ì8 Ffeithiaii anystwyth J. R. Llanbryiimair...... 40 C'\ mdeithas W hen Frytl;on ................. 41 Efbonhid ar Ertistul Iago Bon'f ien ........... 42 Poblogaeth a'Rhifedi Cyii.nrjiiiiolwyr Pryduin Fa w.................................. 43 Cofastr o D.ilwobr Etifeddawi Prydain Fawr.. 43 (indedigaeth Mirsa......................... 4-î Adolygiad—Athrawiaelh yr Iawn ..;..,....., 44 Y CENADIAETHAÜ. Aclios y Parch. Ddr. Pliilip.................. 45 Parch yr Htítterttotiaid 1'r CeBadau........,. 40 Gwlcdd Hottendotaidd.............,........ 4« Madagascar .....;..>-^........»............. 40 lìurraah.............*,^.................... 47 Atebion.................................... 47 Gofyniadad .........%■*. ,V.'.......,.......... 47 Dychymmyg..................;............ 48 BARDDONIAETH. Blodau y Fynwent (Parhadj ....?;............ 49 Englyuiou i Ystatelî-Wely Mr. R. Kvans .... 51 Peunillion ar gladdn y marw yn fuan ,,....... 51 --------------i'r Wenynen___................. 51 Gwagcdd Mwynderáu byd ......:........... 51 Galwad i'r Aiinyiiiwcledig........„......... 51 Erayn ar Gariad............................. 51 Peroriacth—BoregẁàitB.................... 52 HAKESIO$ CARTREFOL. Agoẃd Addoîoy CydweU;................... 53 tìibl GymdeUhas'Tiefdra^th..........,...... 53 Cymdẁhas y (ìwynodrìigion ..,.....i%-...... 53 SwyddogUm 1831 .*.......,,............ 53 Cyfarfodan Mlsawl...................... 54 Testun 1831..........».........,;..----- 54 Y Wledd Flyoyddol ,................... S4 Rhybudd am Hanes y G wyneddigion.......| 84 Cyfurfori ar Driiwygiari Sencddol \n Merthyr- Tydhl .. t i.............................. Cyfarföd Gwladoiyn Mrjnbiga.............. Terfj sg yn y Drefüewydd .................. Cyfarfod Diwygi idoî ŷn Nhrc-ttÿnnon........ TWfy*g yn Wrexhani ......l.............;.. Y Sò.icdd AinheHHlMwl. Addoëdíid v Tŷ .,...................... Cyflwr y Wlad,"&.c...............i----->.... Yr Iwerddou ........<..................... Genedigaothau.—-Prio£lasmi.—Manwolaethau .. HANESION TRAMOR. Ffrainc—Prawf y Gweinidogion Hol iad Polignac ;.......... Belginm....................... Pwyl Portugal.............................. Gwlad y Swias - .. i.......;............ Gwlad Grueg .,....................... Hanofcr.............................. Yr Eidal .............................. Saooni ...,.....,..................... Rwssia ............................... Yr Cnol Daleithiau ................... ludia Ddwyreiniol ......,..,.,........ Persia ......... i..................... Yr Aifl t............................... AMRYWIAETHAtJ. Marwnad Fnddaeol y Bardd Cloff ...... G wladgarweh J. I'arry, ysw............ Haelioni Mestri Tiroedd................ Yspciliad y n agos i Bry nbiga........... Cynnyg ineroh ienauc i wenwyno ei hnn. Hnnan-laddiad nierch ieuanc........... Terfy?g y n Ruabou .....,..,.........,. Da.uwain alams....................... Dijngfa ryfedrioi rhag lloiig-ddrjiliad .... Ethoiiari C.ier...........,............. Etholiai S wydd Drefald wj u ........... Dainwàin angeUol............,........ 01 ■ysgriü n—Dal Mr. OConnell, &c...... Gwalh S.îinpson yn cael ei dòri......... 03 63 63 03 03 63 03 03 63 63 03 63 63 644 , CAERFYRDDIN: ARCìRAFFWYD AC AR. ẀERTH (iAN WILLIAM EVANS; Ar Wírth hefyd gan J. Evans, 42, Loug-Ltne, a J. Jones, 3, Dufce-Street, West Smitíineld, Llondaiai. W. WilLÍams, Whítechapel, Lij.nUeifi.ad ; Pou^E, Caer ; <Síc. &c.