Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA MOR 93rptîiott. HEB DDUW HEB i BWim cyflyfr xiii.] TACHWÈDD, 1830. [pris 6ch. TRAETHIADAU, &c. Bywgraffiad D. Walter........*.... 321 Myfyrdod Prydnawnol yn Llundain .. 322 Adolyjriad arLyf r P. A. Môn ___.. 325 Anerchiâd P. A. MÔn .............328 Achau Crist......................328 Atcbiad i Roberts, Llanbrynmair-----330 Sylwadau ar y Gymraeg............331 YDynolwyr......................33. Darlith ar Feddwdod ..............335 Cyrddau Gweddi Unawl............338 CaisatGyfieithwyr................338 Atebion..........................339 Gofyniadau....................... 340 Dycbyramyg...................... 34° BARDDONIAETH. YMesswh........................341 Englynton ar Genfigen ............341 Pennillion i'r Cynhauaf............342 Englynion i'r nti.................342 Càn yr Odyddión Anymddibynawl ... 342 PeToriaetb,—Prynedìgaetb..........343 CYNiNWV9lAD. ríANÉSION. Newyrìdion Cartrefol.— Urddiad W. Roberts..... ...i..... Cyfarfod Trimisol sẃydd Gaerfyrddin Cymmanfa y Bedyddwyryn Morgauwg Cyfarfod Blynyddol Dyfed ......... Caethiwed yn yr India Orllewino!----- Anerchiad Cymdeithas Liundain .. Cynllun o Erfyniad . ............ Bibl Gymdeithas Caerfyrddln........ Dysgeiriiaeth Gymreig.............. Pcrerinion Joggernaut............. Lloegr........................... Iwerddon......................... Cyradeithas Genadoi Ceredigiou...... Bibl Gymdeithas A berteifi........... --------------------• Abertawe.......... Priodasau ... Marwoiaethau 344 344 jMi 345 345 346 3464 347 347 347 348- 348. 348i 348 349 349 ífewyddion Tramor.— Ffrainc—"Yr fseldirnedd,—Cbwyldro- ad Brutèds....................349 Bronswictt,—Saxony,—Yr Yspaen ... 850 Portugal,—Hesse Cassel,—Algiers ... 350 Yr Almaen, Awjttria, a Phrwsaia.....351 Amrywiaetbau....................351 CAERFYRDDIN: ARGRAFFẄYD AC AR WERTH GAN WILLIAM EYANS; Ar werth hefyd gan J. Eyani, 42, Long-Lane, a J. Jonss, 3, Dnhe-Street, ÌV»« Smithfield, Lluadajh; V. WillIams, Whitechapel, Llynlleifiad ; 1'ools, Cai-r; &c. &c. g|gg|ffi|^!0>wj^^