Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ggfgHH cyflyfr xui.] MEHEFIN, 1830. [pris 6ch. CYiN.NWYSlAD. TRAETHIADAU, &r. (Ihagluniaeth............'.......... 161 Balchdera'i Ffrwylhau ........... 5f>7 An\vcil(Ieiild-(ira...........,...... 1G7 Darliih ar Ddaearyddlaelh ..,....... I(i8 Creulondeb Arswydus.............. 171 Yrlndiaid Cymrcig........., c____ 172 Rhaçhanfodiad, &c................. 113 Ceiriau Cymreig ..... r.....,....... 174 Daearj ddìaclh y Cymry............ 175 Testunau Uanesyddiaeih Aniaoyddul.. 175 HANESION. Alehion ...........*____.......... 176 Gofyoiadau..........'............. 177 Dychy mmyg...................... 17-6 BARDDONIAETH. Y Twyllwr Hudawl,,;..',____...... 179 Galargan Mrs. E. Roherls........... 179 Englynion i'r Gwanwyn ............ 180 Englynion i'r Dyn duwiol .......... 180 Newydd'wn Cartreful.— Agoriad Addoldy Llanymddyfri...... Cyfarfod Hanner-blynyddol Mynwy.. Hibl (Jymdcithas Liundain.......... Yr Ysgol Gymdeithas Wyddelig..... ('yfarfod Blynyddol Cymreigyddion Caerfyrddin................... Cymrei'fyddion Cacrludd........... Y Senedd Amheiodrawi........... Ysgrif newydd y Cwrw............ Gwaredred yr luddcwon............ Treth y Tlodion................;... Tiod jon yr lwerddo»............... Cyflwr y Wlad.................. .. Afiechyd y Brcnin................ Genedigaelhnu—Priodasau......... Marwolaethati ..........i.......... Dyledion Addoldai y Bedyddwyr .... 82 Newyrfdion Tramor.— Ffrainc......................... 188 Ffrainc ac Aljîit rs,—Tvvrci......... 1S9 Twrci a Groeg,—ludia Ddwyreiniol.. 190 Ljosjt r a Bru im\ ick..........'...... HH) Deheobnrlh Auierica ............... 19ü I'eroriaetli.- Gogoiiiant.............181 ! Anny wiaeliiau CAERFYRD111N,—J. EFASS; J. Lvans, 42, Long Lane, a John Jones, 3, Duke Street. West Santhfieid, Llundain^— Llynlleiliad, Cacrodor, &c. &c. misíi im