CYNNWYSIAD. TRAETHIADAU, &c. I HANESIÖN. Y Gefcllod Siamiaidd (á Dutlun)----- G5 j Newyddion ÇttrlrefuJ.— Myfýrdod Balaam .. 69 | Cymmanfa Bedyddwỳr Mòrganwg .. . 7] I Urddiad y Parch. V*7. Gtiíììths....... Ytnofynia-d am y Gwi'rionedd........ 74 Anghydfyddiaeth Teuluaidd .»....... 75 Celfyddyd yn y Gymrneg .......... 77 Credo yr Apostolion yn y Geçniwaeg,. 79 Gei' iau Cynireíg, &e.............. 80 Atebion......................... 81 Gofy uiadau.......*............... 83 BARDDONIAETH. Cydwybod........................ 84 Englynîon a draddodwyd yn Ngwtedd Cymreigyddion Caerludd........ 81 "Cywydd, ar yr uii achos ............ 83 Äddnsrwydd Iiabanod i üeyrtas Nef- oedd.......................----- 85 Gwledd Cynireigyddjpn Cacrludd------ Y Senedd Amherod'rawl............ Ataeth y Brenin............... Achosion yr I :idia.............. Cytìwr y Ẁlnd ................ Adòlygiad.............. ......... Swydd-Ly wyddion Cymru .......... Cylchoedd y Cyfraith .............. Genedîgaetltau.................... PriodaRUU........................ Mai woiaetiiau.................... 87 87 8S 89 89 90 91 92 93 93 93 91 91 Englyn i Gof-Adail Picton.......... l'eroriaeth -Dwyad 86 Nemyddion Tiaiuor.— Ffrainc ae Algiers ................. 9-1 Gwlnd Groeg.................. ... 91 RwssU a Thwrci.................. 94 Yr A = irt .....................'•.... 94 A mrywiaftîmii .................... 95 Adolygiad Hymú;ui W. Williams------ 96 -—------------Anghÿssòndeb Daliadau V.g- Rhufain á Gair Duw............ 96 CAERI-VRDD1N,-J. HVANS; J. ÉvÄKä, 42, Long Lane, a John Jones, 3, Duke Siréet, West SmitUttçldj Llundain;^- Llynlietfiad, Caerodor, &c. &c . ■!<«■•■