TRA MÌÖR TRA HEB heb TRAETHIADAU, &C4 Esgeulusdod Gwyr yr Areitfifeydd.. .. I'.alaam ...... ........... .. .•...,,. ^. Yr Enaid ......•.............** _>.-.■_.■, Gwir Grcfydd yn dwyn Heddwch .... Myfy rdód ár y Gẃè_la if .... _....... Gweitbredoedd Ymddiried Addoldai yr Yinneillduwyr ................ Gwely Llaitìl ... _....?........... Yr I ndiaid Cymretg................ Amddiffyriiad Tr Pttrçb. L. Le,wte**.. GweddJ'r Arglwydd yn y Gerniwàeg . Atebion .... Gofyniadau . Dychymroyg Mjt&.'Jà.. BARDD0NIAETH.. Carol N&dolig .....1;:... ..V... Penniltion ar Air Duw" V * î_ '.. .•••'» Cŵyu Awenydd Cymru......... Eüglynion yr A w-rlais.......... Ateb i Mawr yw 'Stwr Menywod Engiyf l A$njd4£^aê-?$ ...... Peroriaeth—Gian Deifr 49 52 53 54 54 54 55 55 56 IAD. HANESION. Ne«yddion Cartrefoî.— ' Agòriad Addoídy '&Ianel.li, &c. , Cyfarfod TrimiW»! Penttel ------, Çyfarfod Misoi Hepl-y-Dwr ... Cymmaufa Pẅlllieli.........., Cyfarfod Trimísol Llaugadog ... Llai.stéi.han, Gwicdd Cymreigyd_.on.Caerli.__.... Eisteddfod Glyn. Dyfrdwy.......... Lloegr....................... ... Y Brenin...................... . _. íwerddon ......................... Genedifiactbau.—Priodasau.—Marwul- aethau ........................ û ... _ _•_. ... _ ' A ewyddion Tratnor.— Ffrainc ac A lgiers................. Hwssia; a,T|iwrçi ...... .>,'.........'. Indja, Ddwyreiniol ...■•'. s->__it _ Yr Yspaen.................... tPotiogar..... t..................... Gwlad Groeg.............• •__•.•• ••• "Yr Ünol Daleithínu................ Columbia.......,...^^.^..,^.,.. Y Bj.ai_.Is ..........*£.. •*..!.►_.... 62 6S 63 63 63 63 63 64 Ainry wiaethau , ..^..,.............. 64 J. CAÉRFYIÍDDIN^-J, EFJ^Sì: ™'Ì, EvAK_, 42j Lortg Lŵiie, a Joh* Jo_.es, 3, Duke Streer, We'st Smithfield, Llutìdain}— >ií) u> LlynÌltifiad, Caerodor, &c. &_. > ! amr/A