Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEREN GOMER. Rhif. 351.] RHAGFYR, 1844. [Cyf. XXVII. MARW YN ELW FR CRISTION. SYLWADAU AR PHIL. 1, 23. " Canys y mae yn gyfyng arnaf o'r ddau tu, gan fod genyf chwant i'm dattod, ac i fod gyda Christ; canys llawer iawn gwell ydyw." MAWR yw y chwant a"r yrndrech a wneir gan ddynion i dderchafu eu hunain i or- safoedd uchel! Un a ymegnia i gael ei hun i eistedd ar orseddfainc Llenyddiaeth,—i farch- ogaeth yn ngherbyd buddugoliaethwr,—y gad- wjti aur am ei \vddf, a'r bobl i floeddio " Ab- rec " o'i flaen ; tra yr hiraetha y llall am wisgo coron amryliw ar ei emrynt, yn nghanol lleisiau a bloeddiadau y llu, swn clych, a thwrf cyfleg- rau, ncs tybia y wlad fod amgant y nef yn clec- ian, a'r pegynau yn ymwylltîb o'u gorsafoedd oesawl. Felly hefyd y Seronydd a ymdrecha i ledu hwyliau ei lestr ar hyd hen weilgi donawg Serj-ddiaeth ; ac yntau, yr Athronj-dd, yn mhlith deddfau Anian, a sycheda yn ddior- phwys am ganfod rhyw gyfrinach adnewyddol yn mysg deddfau tâ'n, awyr, daear, a dwfr ; ond y Cristion, yn nhaith yr anial, a hiraetha j-n barhaus am yr adeg hono pryd y caiff newid ŷ cledd am balmwj-dd, y groes am deljm, a gwlad y galar am wlad o hyfrydwch tragyw- yddol, i* seinio cerdd o fawl i Dduw ac i'r Oen. I. Sylwn pa fodd jT mae 3-11 well i fod, gyda Christ. 1. Ar gyfrif gogoniant y wlad. Mae gwj-r 0 urddas mawr jm rhoddi parch a bri mawr ar ìe- oedd dystadl yn ein byd ni j-n anjl, naill ai am iddynt fod yn preswylio ynddyntj neu ynte eu bod wedi eu hadeiladu iddjmt eu nunain. Beth sydd wedi enwogi gardd Gethsemane, rhagor unrhyw ardd arall? Ai obfegid ei rhosynau lliwus, a'i bîodau amryliw ? Nage ; dim ond fod lachawdwr y bydoedd wedi tywallt gwaed ei galon yn ffrydiau ar hyd ei glaswellt, pan yn y ddalfa dros lwmiaid y codwm. Beth sj'dd wedi ardderchogi Calfaria, fel y mae i fod jm destun ymffrost pob genau ar fyr ? Dim, ond fod Mab y dyn wedi tywallt ei enaid i'r fflam o ddwyfol soriant ar yr allor nes dyhuddo y llîd, llanw gwagle y cwymp, a chroesi dyled merch yr hen Amoriad oddiar lyfrau cyfiawn- der, â gwaed yr archoll borphoraidd, nes i*r or- sedd fry floeddio, " Boddlonwyd !" Beth yw yr achos fod cymmaint 0 son am fedd newydd Joseph 0 Arimathea ? Dim, ond. fod Mab Mair wedi rhoi tro ar hen allwedd rydlyd ang- eu yn ei waelod, foreu y trydydd dydd,—dyfod i'rian yn ngwisgoedd heirdd aníarwoldeb,— wedi cylymu diaflaid Gehena wrth olwynion ei gerhyd, a thònau trochionawg yr Iorddonen wedi ynilonyddu yn ei ŵydd. Ond os yw am- gylchiadau fel hyn yn gosod parch a bri ar lef- 45 ydd, dyma wlad lle y preswylia y Jehofah an- feidrol, dyma artref y Bôd aneisor, dyma yr unig fan Ile yr arosa seraphiaid ac arch-angyl- ion y gosgorddlu tanllyd. Hefyd, Efe yw aw- dwr y wìad hon. " Saer ac Adeiladydd hon yw Duẃ." Efe a'i taenodd ar y cyntaf fel llen, i'w fawrhydi dwyfol; efe a sicrhaodd drawstiau a cholofhau ei chadernid ; a dyscîeir- deb ei ogonìant ef yw ei goleuni hi ; o hono ef yr adlewyrcha ei phlanedau seraphaidd eu go- íeuni ; oblegid ni thafla teyrn y dŷdd un pelyd- ryn 0 fewn ei chaerau yn dragywydd, 1 beri cynhwrf ac i effeithio cyfnewidiad arni. "2. Ar gyfrif yr adnabyddiaeth fydd o Dduw a'i waith.—Ni wyddom ni yn awr ond y nesaf peth i ddim am natur y Duwdod, a'i briodoì- iaethau moesawl ; oblegid y mae cymylau gor- dduon y cwyrap yn llèni duon rhyngom ag ef. Hefyd, fe alìai yr eglurir i ni yno fwy o ddirgel- edigaethau anian. Gristion, fe allai y byddi yn athronydd enwog jmo. Fe allai y bj'ddi yn hysbys pa fodd y mae planedau, lleuadau, a sêr gwib yn ysgogi trwj' eu trofeydd, heb i unrhyw ddyryswch gymmerj'd lle yn eu' mysg, oddiar pan hyrddiwj-d hwynt gyntaf i fodoliaeth, ac y gosodwyd hwynt ar eu seiliau cyntefig trwy allu mawr Duw tragywj-ddoldeb ei hun. Yno cei olwg bertfeithiach ar athrawiaeth rhagluniaeth Duw. Mae aml dro a rj^dd yr olwyn, yn troi 0 chwith jti dy olwg yn awr, ac yn nghanol tywyllwch mawr, nes j'dwj-t yn fynych yn ba- rod i ofyn, " Pa fudd sydd o hj-n ?" Mae yn deilwng o*n sylw, ddarllenwyr, ei bod yn beth hollol gysson â threfn y Jehofah, i ddyfod â deiliaid ei Iywodraeth foesawl, trwy ryw brof- ion neillduol, cyn eu gosod a'u cj'fleu yn y gor- safion hyny ag y mae wedi arfaethu eu gosod. Fe allai mai dyben y Nefoedd, pan fyddo chwyrn-dafliadau olwyn rhagluniaeth yn djr luchio o binacl gogoniant i ddyffryn gwarth a thlodi, yw, er mwyn rhoddi dy ffydd j-n y ffwr- nes danllyd faŵ i'w phrofi, ,ac i edrych a oes argraff banc Gftlfaria arni, ai nad oes ; ond cymmer gj'sur, eiddil llesg, cei yno glywed Mab Duw tragywyddoldeb yn traddodi darlith i'th glyw, ar hob ysgogiad a roddes oddiar pan ys- gogodd bys hen awrlais amser gyntaf i fesur yn Eden ardd, hyd nes oedd tj*mp y farn ddiw- tragywyddoldeb. "Mae rhyẁbeth yn dywyll yn awr ýn yr ysgrythyrau santaidd,