Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEREN GOMER. Rhif. 345.] MEHEFIN, 1814. [Cyf. XXVII. COFIA^T Y DIWEDDAB 11. TIMOTHY TH0MAS, O'R MAES, GWEINIDOG Y BEDYDDWYR YN ABERDUAR, SWYDD GAERFYRDDIN. ÍPABHAD O TüDAl. 134.) wi'AE y gorchwyl n dy?ui oari.un o Mr. »ì Thomas wedi ei eyflwyno i ereill, o gan- lyniad ni ehynm-ginf or.cl j-chydig o nodion ar ftyny. Yr oedd yn lled dál, ýn se'yll yn sytíi, yn gerddwr gwisgi, o ymddangosiad ptydí'erth, iic o foesau b^neddi^aidd, fel yr oedd yn tynn sylw pa le bynag yr e!ai. Ar yr ymddangosiad cyntaf, galîa'sai dỳn dyeithr feddwl ci fod yn un lled f'alch ; on'd wédi ymgyfoiilachu ag ef, newidient eu meddyliau yn ho!lol, oblegid niai yn yr ymddanyosiud yn ûnig, ac nid yn wirion- eddol, 3'r oedd hyny." Pan elai i dy na bu yn- ddo o'r b'aen, ei wisg a'i olwg a daflent 3' teulu i ddyrysweh weithinu atn cnnyd : ond tawelent yn ebrwydd pan ddealh*nt mai y cwbl oedd oisieu arno ef, oedd cael l!e glàn i eistedd, bara a chaws i'w bwyta,a gweiy sych i gysgu ynddo. Gwedi ei adnabod yn well, yr oedd pob teu'u yn Uawenhau wrth ei weled yn dyfod atynt. Nid oedd undyn o fwy mwynder, nac yn fwy gtst^-ngedig nag ef. ìínwddach oedd ei garu níi netnawr, ond ei adnabod. Fel pregethwr, yr oesîd yn sefyll yn y rhenc flaenaf yn moreuddi/dd ei weinidogaeth ; yr oedd agwedd ei gorff; 6erchogrwydd ci wyneb- pryd ; ei athrawineth efengyiaidd ; ei ymad- roddion byrbwj'sig; ei eiriad cyflym, a'i lais treiddgar, jm "ennill sylw cyfr'redinol. Nid oedd yn rhngori yn nyi'nedd 'nac ucheledJ ei amgyfîredion duwinydtíol ; er hyny yr oedd gattddo olygiiidau cywir am gyfundraeth yr ef- engyl. (.)* ran ei olygiadiiu "yr oedd, yr hyn a elwir yn gylt'redin, yn Galfiniad diys^og (er n.i alwai neb ar y ddâear yn dad,) heb fod yn uwcâ nns 3*11 is ; yn dàl f'od cndwedigaeth dyn trwy ràd râà yn ttiiig, a'i golledigaeth o hono ei hun: nc er \-"cre;!;v fod neiìlduolrwydd yn y prynedigneth", cyhoeddai yn ddibetruscier ei bod yn ddyledswycíd ddiymwad ar bob dj-n s\-dd yn clywed y'r efengyí, i'w chredu ; »c ystyriai rtad oedd yicyfryw ft ofnent wneyd hyny yn prcgethu hoil gynghór Duw. Pregetiiẁr y ẅifchiau dadyuddiediy oedd efe. yn nnymddi- bynol o"u c\'ss\'lltiaciau a'u cyd-ríarawiad yn nghyf'undiacth mawr y prynedígaeth, gan adael ei moddau anoglwedig fel pcthau r.eithynol i 21 ddirgelion yr Hollalluog.* Prif bjTiciau ei weinidogneth oedd condetnniad pechadur yn wyneb y ddeddf, a graslonrwydd yr Iehofa 3*n ei achubiaeth trw\- angeu 3* groes. Codni gau- adlen y pydew diwaelod, a claliai y pcchadur uwch ei ben, nes byddai ar wallgofì: eithr ni chai syrthio iddo—dadleuai olttdoedd gràs, a drws y nef yn ngored o'i fîaen led y pen, nes byddai y gwrantlawwyr yn cael ett tanio i fol- iannu Duw, am drefn iechydwriaeth. Tân Dìiw, ac nid tân dyn, oedd }*n ei gaíon, a'r cwbl yn cael ei wresogi gnnddo. Y pynciau hyn a'^radclodiii dan yr ystyriaeth ddwys o werth cnaid, a'i gyfrifoídeb ei hun i Dditw fel gweinidog y Testament Newydd. Prcgcthai ddyledswj'ddau trwy eu cynth'ell ar ei wran- dawwyr 3*11 daer: nid trwy eit chwipio â ffrew- yll, ac yn ben agored, ond sylfaenai hwynt bob àmser 'ar ryw gangen o athrawiaeth y Llyír Ysbrydoledig, megys haelioni a gràs ein Har- glw\-dd Iesu Grist, &c. Ÿr oedd yn ddarllenwr 'led fanwl 0 weithir.u awduron da ; ond nid yw wybedtts iddo bre- get'ut cymmaint ag un bregetìi 0 waith àyw arall ! Ýr oedd yn hollol wreiddioî—yn medd- wl a barnu pob peth drosto ei huti. Dechreuai ei bregethan yn aml à rhyw nodiad a dynai syìw y gwrandawwyr. Er enghraint, pnn yn pregethìt oddiwrth—" Ië, carcharorion ycadarn a dd^'gir,''1 3' gair cyntaf oedd, " Pan 3' mae Duw 3'n dweyd ie. bobol anwyl, fTolineb yw i neb ddwej-d naye; oblegid ei gynghor a saif, a'i holl ewyllys a wna." Arall—" Cyfod, Pedr, lladd a b'uyta, &c." Mi g'ywaf Pedr 3-n * Nid oedd gan Ddiwygwj r tanllyd yr amser hwn hamdden i chwilio am ỳ ddolcn jsyssjUtiadol rhwng Etholedigaeth Grâs, Prynedigacth NeillcHiol trwy angeu y Meichiau, a Phregethiad Cylfredinol yr Efengyl; ynghyd ag ana'lu uioesol dyn i wneyd yr hyn sydd dda, a'i ddyledswydd egluredig trwy crch- ymyn'i wneyd pob peth sydd dda. Athrawiaeth syml y dynioii hyn. a'u s"l danllyd yn ei thraddod- iad. gan gymmeryd calon peehadur yr unig n'd i ollwng eu s'aethau'ati. a ardcîc'.odd Uuw. nes effeithìo cyfnewidiad anghredadwy yn y wlad; a llcisiau miloedd yn gwaeddi, '• Beth i wneyd i fod j-n gadî wodig." .