Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SERËN GOMER. Rhif. 327.] RHAGFYR, 1842. [Cyf. XXV. AN6IADD ¥ FLWYDDYft. "Time, the supreme!—Time is eternity ; J'regnatit witli alt eternity can give; Pregnant with aTl tbat makés archangels smile. Who murdérs titnè, he crùshes in the birth A power ethere*l, only not adored." " O Time! than gold more sacred; yet more a load Than lead to í'ools, and fools reputed wíse. What morherit granted man withtiat account? What groans are squandered, wisdoui's debt unpaid !" Yoüng. TJLWYDDYN sydd uu o ddyraniadau -'-' amser. Diwrnod y\v y íjTomor y maér ddaear jti rhoddi cylchdrp ar ci phegynau ci hun. Mis yw t amser maeT Hoer yn gymmeryd yn ei thaith o gylch y ddaear, yr hjm a wna efu y cyflj-mdra o 2,300 milltir hob awr: Bìwyddyä yw'r tymmor mac'r ddacar yn eì gymmeryd i roi cylchdro oddeutu yr haiil. Mae hyn yn ddeuddeg mis, neu 365 dydd, 5 awr, 48 mynyd, a 51 eiliad. Mae blwyddyn j-n cynnwys gẁnhanol dymmorau, y rhai a wahaniacthant yn rhyfedd oddîwrth eu gilyddj aç a wasanaethant yn effeiíhiol âc eliwog i lesolì y rhai a drigant ar y ddaear. Gèlwir hwynt yn Wahwyn, Haf, Hydréfj a Gauaf. Y Gwan- \v)-n yw'r t^Tnmor y gwrteithir ac y trinir y ddaear, y gosoda'r amaethŵr ei hâd yn ci faes, ac y gwelir natur yn adfywio ac ÿn ymddangos ýn ei gwisgoedd gwjTddlas. Yr Haf yw y tjmimor y gwelir y ddaear yn enwogrwydd ei chynnj'rch ac j-n arogledd hyfryd ac adlonawl ei blodau, yr h}Ti fydd yrí effèithiol i demtio jt hen oddiar ei aelwyd fÇi claf o'i welj', i j'mhcubo yn Hewyrchiadau tanbeidiol a gwresog jt huan j'splenj'dd. Yr Hydref yw jt amser y gwelir ffrwythau cynnyrchiol y maesj'dd j-n eu hadd- fedrwydd, ac yn caél eu cludo gan ygwcithwj-r diflin i ddiogelẁch, cjti y chw^'tha'r gwyntoedd nerthol, ac j' disgj-na y cawodj'dd tiymion ar drigfe'dyn. Yn ddiweddaf, wele drwst y Gauaf du jti swhio ýa éin clustián. Hwn yẁ tyminor teyrnasiad yr oerfel. Er mai yr amser hẁn y mae ÿ ddàcar agosaf at jt' haul, etto gellid dj'chymmj'gu ei bod braidd wedi ffòi i bellafoedd oddiwrth fiynnonell gwresogrwj'dd, ác wedi neidio i freicliiau rheẁ, vr hwn a'i 45 rh\vj*ma i fynj' ti'i gadwjmau nerthol, ac V gwelir hi fel jii trengu, a"r cwbl ynddi j-n gwywo. Marwoldeb fel j-n teyrnasu drwj' ei holl ororau, ac eira gwjm j-n amdo am dani. Felfy y tcrfyna'r flwj'ddj-u. Wrth fyfyrio ar fisocdd j' flwyddyn a'i gwahanol djTnmorau a gaulj-naut eu gilydd, nis gellir llai nâ chanfod fod lluwcr o debygoliaeth rbyngddynt â djTi yn ei ddechrcuad, ci gynnj'dd, ei dreigliad, ac yn nherfj'nìad ei oes. Mae djii jti ei ddechmiad yn fychan, ac yn wanaidd. Hawdd yw ei orthrechu, ei ddaros- twng, a'i ddj'fetha yn ei fabandod, heb iym yn ei fraich fechan i gadw ei efyn draw ; ond efo amser efe a gjmnydda mewn corffolaeth, ac wedi cjThaedd blodaù ei ddyddiau, gwelir ef j'U mawredd ei nerth, ac yn èi ogotìiant penaf. Braidd y mae wedi cyrhaedd y cyflwr hwn, na welir arwyddion o ddadfciliad j-n j' tỳ o bridd ; —rhj'dd y nerth le i wendid, ac y gruddiau cochion yn ymadael, a 11 wydaidd wedd jm eu. lle. Pa le mae'r lfygad Ilon, y cefn syth, j' gwj-neb Uawn, a'r cluniau gwisgi a chyflj-m eu cerddediad ? Mae'r lfygaid wedi soddi yn eu pyllau,—j' glun wedi myned jti anystwyth ,ac anhj'bfyg, " fel yr ofna yr hyn sydd uchel,"—y wjmeb wedi crychu yn Uawn rhychiau, fel maes wedi ei aredigj—y cefn cadarn wedi ciytau, a'r gwallt dù fel y frân wedi llwydó a gwýnu. Mae holl ogoniant y djm jm ymadael, a'i ar- dderchogrwj-dd jm eael ei ddattod fel gwyfjT., ac yn darfod fel blodeuyn y maes. Wele.ef yn garcharor gan angeu, a'r rhän gorfforawl jií galw am " y tỳ rhagderfynedig i bob dj-u byw.v> Yn debyg i hjm y gwelsom y flwj'ddj-n hon, fel y blynj'ddoedd a dreuliasom. Tua ei dech-