Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

;. SEREHr GOìlEIi. %■ Rhif249.] MEHEBIN. [Cyf.XIX. RflAGOROLDEB YR OMERAEG AR Y SAESOtfÂEG. ABAETH A DRADDODWYD GER GWYDD CỲMREIGYDDION LLANGYNYDR, NOS LUN, TACHWEDD 30,r 1?835. ; ** ^9' Mä. Llywydd, Islywydd, ac y ÇymdeWhìon gwyddfödaẁl, HYSBYS idd y rfeau amlaf o hon- och ydyw, fy mod gwedi addaw traddodi ger eich cíy w ychydig nod- iaäau ar Ragoroldeb yr Ömeraeg ar y Saesonaeg; efelly, er cyflawni fy add- ewidUtfwy eich cenad, cynnygiaf y'r hyn á'ganlynidd eich sylw, gan hydL-ru y bydd i chwi fy esgusodi yn ngwyneb fyaofeärusrwydd gosbarth cyflawni yr hyn a nodwyd. Mynych y clywir llawer hurtyn bongleraidd yn difriaw «c yn gwawdio yr Omeraeg, gan geisio profl nad ydyw yn rhyglyddu ei chol- edd nac ei hamddiflÿn idd y gradd lleiaf; îe, haeryntyn haerllug nad yd- yw ÿn gyfartal meẃn godidògrwydd parabliad ag y Saesonaeg idd y filfed rán, pán y mae eu' honiad mor bell o fod yn wir ag ydy w y deau oddiwrth y gögledd ; îe, er eu cywilydd, pan nas gaìlynt ddẅÿri trh rheswnrtros eu hon- iad gau; ond y mae yn hywel ddigop tnai eu hanwybodaeth o barth iddi hi, yn nghyd ag ieithoedd ereill, ac hefyd eu balchdor i geisio dysgu y Saesonaeg, sydd gwedi eu harwain idd y fath gyf- eüiorhadáu ânwyfusawl; ö herwydd y mae rhagoi oldeb y r Omeraeg ar y Saes- onaég iddei ganfod mor hy wel ag ydy w y,r haul yn y flurfafën pan yn ei lawn ddysoleirdeb. Y mae yh òfid i fy meddwl na byddai genyf well madw* a mwy o amser i gynnulí fy'sỳniadau ýn nghyd, er olrhain ei rhagoroldeb i bellach graddau nág y gwnaf yn hre- sennol; oudrhyn sydd yn fy nhù, sèf fiÄ gctiyf fáèk gwastàdawlá'o' ebeJaeíh o fy mlaen, ac arno ddigon oädefnýdd- iau cyfaddas idd y perwyl, pa rai s^yiid ' ýn Bÿẅèl ddigon héb îyned i chwiìio f òfcd ýchydig am datìỳrit. !* 1. Ei rhagôrolàtb ẃeẁh l itiábẀiHt 21 Y mae hi y n iaith ^ëidÜiawl, gẃedi & rhoddi ac ei haddaíu gán ëin'Creaẃdf- '*< ydd idd ein cydrýw; ac nid rhÿw gynî- mysgiaith ydyw nial y Säesonâ'eg^^r ; hon sydd gwedi cael ei'chlyíiaw'*H~h [■ ngfhyd â geiriau o bob áégi>raidd, a - hyny yn ol dychÿmmyg a\dàrfe]ydìl dynion; ond llyma?|r10meraëgb;ddẃy- fol osodiad, gwedi oael ei rhöddi gan Roddwr pob peth, a^ wgdi ei c'uyssotti § mor drefnus ac raor alr|Rs idd y petfwŷl» « fal y mae yn ànhyalf -bpdg,weîl.f'"Ÿ jr mae hi mor gyfoethawigineu.ẁörẄf-^p lawn o èfriau, mal y ^éíff pfiaẁë àìfah yn eglur a déalladwy bob peth a:rra eill y syniadaü' mwyaf trèid*dlym;ên dychymmygu, á hyny/oddiar ei mú^d ei hun yn holíawl, het> ledrata po be%- thyca gair no sillt oddiar un iaith'aral}. Bu ei Pherydd ỳn ddigoh gófaiusj^i ei rhoddesiddeiu cynryw,iOsaŵdy^" ddi ddigohedd o eiriàu yn gynì'iẅlŴ- edìg, mal nad oe^d achos iddynt fyöèd iddei helaethu "nác ei hadgy^erf- iaw, pe buasai yn hyall iddynt wriétí- thurhyny ; pjpd credwyf^fed mor.àn- hyall iddyht di ŵneuthurì^ph^bùáWeöt yn ceisiaw adgyweiriá'w rhyw ^Ntó.oc eu cyrflf ar ol iddynt gael eu creü: Ontì er mor ddýburac ardderchog y caws- om hi, fe ddárfu i riiyn'hyný, "riiaì ỳn yr ámlaf'o bethau eréill, fèthu ei ""cifa'dw, ysÿwaeth, yn y fath burdeb yäplenỳdd agy dçrbyniasom hi, p,'bër- wỳddllymâhil'íeddyw gẅedi é|saiíliru ac etííychwinaw, mâl nad oes nëmawr o siUtau p' höhi yri cael eu harfer.yn èti pirfjáè'b cýssefib, ýr hyn ỳ sydd yn gwaeddi yri 'ocîfeí'ei 'fod yn ddafl%r aùad árnotâ matc^hër iyme^niáw idd vè'u'htàferu: trwy ymaffér ei pJt)iVr'àbj»« 'JẄ èi'pliardeb^ ae'éi'gorẅÿchetìd cynt-