Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEREN GOMER. Rhif. 331.] EBRILL, 1843. [Cyp. XXVI. COFIAHT Y PARCH. MORGM ETASS, VA ERFFILL MORGA N WG. GAN Y PAllCH. D.-RHYS STEPHEN. '• A ydym ni yn pwysaw mor ddigyfrwng ar anadliad Duw, yr hon sydd yn cin ffroen«»i yn barawd i fyned allan wrth ei arch Ef f Ac a ydym ni mor ddifwrw, raor ddifeddwl & dodi ein pwys ac ein goglyd ar ddiin is ei law £f!"—Jkr. Owain. " Gofid sydd arnaf am danat ti, fy uirawd Jonathan ; cu iawn fuost genyf fi ; rhyfedd oedd dy gariad atuf fi, tu hwnt i gariari gwra^edd."—2 Sam. 1, 28, pYMMWYNAS fechan iawn i goffadwr- ^—^ iaeth y marw, yw ei osod ar lechres gyda'r cymmediw haeddiannol iddo; ond gorchwyl anhawdd ei gyflawni ydyw g;in y sawl a garai yr ymadawedig, ac a hiraethai ar ei ol gj'da dwysder gofid diledryw dygnfawr. Dj-nia gyflwr meddwl yr ysgrifenydd gyda golwg ar gofiant ei anwyl, anwyl Forgan Evans ; etto y mae yn teimlaw fod ei ysgrifcnu yn ddylcd- swydd arno o barthed haeddion y marw, ac addysg y byw. Wedi gohirio y gorchwyl cyhyd ag y medrai, y mae yn awr mewn deigrau heli yn ymosod ar ddodi ar gof a chadw hanes treigliadau bywyd a theithi penigolaf nodwedd y brawd mwjmgar ac hoffusolaf hwn. Ganed Morgan Evans yn Nghaerffili, yn mis Mawrth, 1806. Ei dad oedd Mr. Richard Evans, masgnachwr cyfrifol, aelod a diacon yn eglwys y Bcdj'ddwyr yn Nhonyfelin : cfe etto ar y ddaear, ac wedi " ennill iddo ci hun radd dda ac hyder mawr yn y ffydd sydd yn Nghrist Iesu." Treuliodd Morgan ci ddyddiau bachgenaidd i raddau mawr mewn gwegi ac aiiystjTriaeth, gan roddi profion mynych ac eglurion o lwyr oferedd a llygredigaeth calonau meibion dynion. Pa fodd bynag, rhyngodd bodd i Dad y trugar- eddau yn y fl. 1826 ymweled ag ef yn ei rad- ioni mawr trwy weinidogaeth yr efengyl gan yr enwog Christmas Evans ; ac wedi "ymwasgu a'r dyscyblion," derbyniwyd ef yn aelod o cglwys Tonyfelin, wedi ei fcdyddio ar broffes o edifoirwch à fiYdd ean v diweddar Barch. John Ì3 Roberts, Pontyfon. Wedi bod o hono rai blynyddau yn aelod gwasanaethgar a brwd- frydus, annogwyd ef gan ei frod\rr i bregethu yr Efengyl ; yn y man cydsyniodd yntau, a gweinyddodd yn fynych yn Nghaerffili ac yn yr cglwysi cymmydogaethol gyda derbyniad mawr. Yny fl. 1838, pan gortfolwyd eglwys y Bedyddwyr yn Nhongwynlas, Morganwg, wedi derbyn galwad Vt perwyl hwnw, neill- duwyd ef yn fugail arni ar ddydd y corffoliad, pryd y gweinjTddwyd gan amryw o frodyr gweinidogacthol o Fvnwy a Morganwg. Nid yn fynych y cymmervvj?d rlian yn y fiith was- anaeth gan weinidogion yn fwj' hewjTdus a boddlongar nag ar y dydd hwnw. Am jt adnabuent j' gweinidog ifanc bawb o hommt, ac y parchent ef j'n fawr, j'insiriolai pob wj-neb, a llawenhëai pob calon wrth weddio a phre- gethu. Hydercm ein bod yn dcrbyn brawd i'n rhes a gatfai fod o wasanaeth hirfaitli ac ëang ; yntau hefyd yn mlodau ei ddyddiau, ac yn llawnder ei gariad at ei frodyr, a'i lestr yn rhedeg drosodd o ddiolchgarwch, a chariad, a Ilesmair, a ymddangosai j'ii ein mj'sg fel "augel Duw." O hyn allan bu j-n " ddyfiil yn y weinidog- aeth" hyd ddiwedd ei oes. Bj'ddai yn fj-nj'ch yn gwasanaethu cynnullcidfaoedd creill; elai jii ddiludded i gj-farfodydd cj-hoeddus fel y bydclai eyfleusdra j-n caniatàu, a bj'ddai ei holl arweddiad j'n dj-nodi brwdfrydedd dwys a beunyddiol o blaid cynnydd daioni a chrefydd. Ac efe fel hyu bob dj'dd yn cj-rhacdd parch