Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEREN GOMER. Rhif. 3291] CHWEFROR, 1843. [Cyf. XXVI. BlíCHMAETH Y PAMH. JÖHY DAYIES, HEOLr Y-bONT, CAERFYRDDIN. T\I~EDDYLIWCH am eich blaenoriaid, y A**- rhai a draethasant i chwi air Duw,—yw y cvnghor a roddodd yr Apostol Paul Pw fro- dyr, er mwyn iddynt ymarferyd yr un ffydd yn nhystiolaethau yr Arglwydd Iesu, i lafurio efo'r un egni diflino, ac i sefyll yn gadarn a gwrol yn wj-neb yr erlidiau anil a chreulawn a ddisgynai yn yr ocs hono i ran dyscyblion Iach- awdwrybyd. "Ffydd y rliai dilynwch, gan ystyried diwedd eu liymarweddiad hwynt" Er nas gallwn osod gweinidogion yr oes hon yu gydradd â'r Apostolion, fel siamplau i'w hefel- ychu, etto canfyddir ynddynt hwy ragorion moesol, a rhin'weddau crefyddol, yn tori allan mewn gwahanol amgylchiadau, teilwng o'n hystyriaethau manylaf, ac o egnion didwyllaf a phenaf ein calon i'w dilyn. Gan liyny, rhodd- wn ychydig o hancs bywyd y lîrawd John Davies, gan obeithio y gweinydda gj-sur ac adciladaeth i'r darllenydd. Cafodd Mr. Davies ei eni Mcdi yr 20fed, 1773, mewn lle a alwyd y pryd hwnw, Cwm- carw, ond yn awr a clwir Glancarw, plwyf Llanegwad, swydd Gaerfyrddin. Yr oedd yn fab i William a Mary Darics, ac yr oedd yn un o bump o blant, y rhai a fuant feirw oll o'i flacn ef. Nid ocdd ei rieni, o ran am- gylchiadau bydol, ond isel a chyffredin ; ond eu bod yn talu ardreth fawr am eu lle, ac yn llwyddiannus yn eu llafur, fel yr oeddcnt fel dyniori* gonest yn talu eu fìbrdd. Nid oedd John ac ereill o'r plant wedi cael hyfforddiadau crefyddol pan oeddent yn ieuanc, oblegid nid oedd cu rhieni wcdi proffesu crefydd lesu Grist gydag un blaid o bobl, ond yn foesol yn gyff- redin yn eu hymdilygiadau. Yr oeddent yn fwy pleidiol i'r Eglwys Sefydledig nag i un blaid arall, fel yr oedd yr arferiad y pryd hwnw, gan mwyaf yn mhlith yr amaethwyr yn Nghyniru. Er hyny, byddent j-n myned i wrandaw euwadau creill ar droion, ac yn dwyn eu plant gyda hwynt, mcgys i Pant-teg, lle y pregethai y Parch. Mr. I)avies, Aberdauddwr ; ac vn nchlysnrol bvddai John vn myned i ' 5 wrando y Methodistiaid Calfinaidd i Nant- garedig. Teimlai ef, pan yn dra ieuanc, dan y weinidogaeth, ac ymhyfrydai yn nghymdeithas duwiolion, canys bj-ddai eu ìiymadroddion j-n hyfryd a melys ganddo, er na wyddai nemawr am wir grefydd. Ymdrechai yr amscr hyn i gofio y testunan a glywai, ac o herwj'dd ci ieu- enctyd nid oedd j*n derbjm un meithriniad effeithiol i'r llin oedd jti mj-gu, ond yn hj'trach yn cael ei ddiffodd gan un peth aV lla.ll. Ryw nos Sabboth, wrth fjmed iV orweddle, gorfu arno sjTthio ar ei liniau gan j'mdrechu gweddio yn achos cadwedigaeth ei enaid, canj*s jt oedd ei gyflwr fel pechadur jm gwasgu jm drwm ar ei feddwl, fel jr gwnaeth ei obenj'dd y noson hono yn wlyb gan ddagrau, a pharhaodd yr argrafnadau hyn ar ei feddwl dros dalm o am- ser, nes oedd tua phedair blynedd ar ddeg oed. Ni wnaeth un penderfyniad neillduol jt amser hj'n o barthed ufj'ddhau i1r gwirionedd, ond meithrinodd olygiadau parchus am grefydd lesu Grist a"i harddelwyr. Gan nad ymadaw- odd â chj-feillach ei gj'foedion ieuainc digref-' j'dd a chellwerus, tcimlai ei hun j-n j-sgafn ei dymher, ac yn llawn o ddigrifwch cnawdol, ar amserau ; ond ar brydiau ereill, byddai euog- rwydd cj'dwybod bron a*i lethu, ac ofn marw jrn gwasgu arno, fel yr oedd jm ofid ganddo welcd ei hcn gj'feillion. Llawer o ieuenetj-d, o ddiffj-g cynghor a chyfarwyddid, o dan argraff- iadau, a dreuliant lawer o fljiij'ddoedd mewn cj-flwr o anmhenderfj'noldeb, j-n cloflî rhwng dau feddwl, hcb wybod pa un ai Duw neu Baal a wasanaethant. Pan oedd yn ddwy ar byratheg oed, gorfu arno fyned allaa i wasanaethu, yr hj-n oedd j-n y flwyddyn 1790, ac o herwydd fod y teulu oll j-n dáigrefydd, ac yn ol a elìir ei gasglu yr oedd pcn y teulu j'n hynod mewn annuwioldeb, ymadawodd ei argrafîìadau crefyddol fel niwl y boreu, ac aeth yn hollol ar ddelw ei gyfeillion drj-gionus, mewn llawn hj-fiydwch yn j-marfer- iadaü halogedig yr ocs,ac fel cantwr achampwr j-n y taplasau yr oedd wedi ennill crvn lawer o