Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEREN GOMER. Rhip. 315.] RHAGFYR, 1841. [Cyf. XXIV. RHAGORIAETH GWYBODAETH YSGRYTHYROL AR BOB GWYBODAETH ARALL. AE amryw wybodaethau yn y ATJL byd, ac y mae llawer o honynt yn dra defnyddiol yn eu lle priodol ; ceir hwyni yn foddion trosglwyddiad llawer o gyswrou personol a chym- deiíh isol. Und yn rigwyneb pob gwy- bodaeth, eiddo yr ysgrytiiyr lân yw y ragoraf. Wrtb fi chymharu â. phob gwybodaeth arall, ymddengys fel yr haul yn nihlitli y ser, yn rhagori ar- nynt oll. 1 Mae yn rhngori yn. ei clnjìnhwys- iad. —Mae yn wir nad oes ytna le i'r Astronomydd ledu hwy'ian llestr ei fyfyrdod, i cltwilio ani drysorau yn tnlilitli Heiüau a Lleuadau, ser a phlanedau,--i fesur pelideroedd y naill oddiwrth y llall, a n; d ln at ddeddfau dirgelaidd eu trogylchiadati, a'n liefí- eithiau ; na chwaith i'r anianyddwr ymdeithio yn ol ei reolati atei ainryw- iol wrthddrychau yntau ; ond mae yma drysorau ia«'hawdwriaeth i'r tiawd ys- brydol,—balm o Gilead i iacbâu'r galon ddrylliog,—a gwin Calfaria i loni )' llesg bererin ar <ji daith tca'r Gaersalem tichod. Petliau sydd yn lion ar gyfer y rlian anfarwol o ddyn, —pethau a barhant yn eu gogoniant a'u prydfertliwth, pan y bydd y ddae- ar yn ymolrwtig o flnen awelon ei tliynged olaf, a'r holl gyfundraeth cre- adigawl yn ymddyrysn mewn fflaiiiiau. Mae yn wir fod y greadigaeth \ n ddad- gnddiad tywyll am Dduw, yn ei fod- "liaelh a rhai o'i bri< doliaethati ; ond p'i rhau hi, yn ei beitbafion perffeith- laf, pell fuasem oddiwrtli gael eglur- fiad o'i briodoliaethan moesol, ei fwr- 'adau ; enaid dyn, ei gwymp, a'i gyf- Hfoldftb ; barn, uffern, nefoedd, &o.; oblegid nid oes ynddi fanteision i íy- fyrdod dytiol nac angylaidd i gasglu y ffUh wybodaethdrwyddi. Maey wybod- &eth bon i gvd yn ffrwyth dadguddiad dwyfol,—a'r dâdguddiad bwnw sydd yn y gair. Yma cawn y peiliau Ìiyn yn amlwg gerbron ein llygaid ; cawn 45 hysbysrwydd ynirbylch arfaeth Dnw yn y tragwyddoldeb diddecbreu, yu ei Ìiamrywiol dn-g\lchoedd cywrain a manylddoeth, yn ymsymud yn ol am- neidiou Trindod niewn utuiod. Yma y cawn amlygiad o gwymp dyn o eis- teddle ei ddedwyddweh eyntefig, a'i rwymedigaeth i dragywyddol gosp dan lid ei Faruwr. Ynia cawn amlyg- iad o ymgiiawdoliad Crist, ei fywyd sautaidd, a'i (arwolaetb boenus. mewn trefn i ddwyn oddiamgyîch iacbawd- wriaeth pechadur ; í'el y gallai ei dder- cliatii odruetii i ddedwyddwch, o warth i ogoniant, o fod yn rhwym i gaetb- iwed mewn tywyllwch, i fod yn fedd- iannydd rhyddid yn nhir y goleuni mawr. Yn bon cynnwysir gogoniant y gwybodaethau ; a braint pob un arall yw bod yn wasanaethgar i'w lled- daenti dros wytteb y ddaear. 2. Mae rhagoroldeb hun yn ymddang- os druif ei bod yn ein dysgu i wneuthar iawn ddefitydd o bob gwyhodatth arall. —Mae dyn wedt tnyned mor llygredig drwy y cwynip, fel y try byd y nod y petliau a fwriadwyd er ei gynnaliaeth a'i fywyd dedwyddol, yn wenwyn ac yn ddystryw iddo ei hun ; os cyrhaedda ychydig o wybodaetb am betbatt gweig- ion amser, mae yn barod i ymfalchio, ac ymcbwyddo yn byny; ond pan y caifflawer o wybodaetlt tra yn ngoleuni didramgwydd y Bibl, mae y cwbl yn aleb dvben rhagorol. Yn lle meddwi yn fawr am dano ei liun, ceir ef yn meitlitin meddyliau eattg am yr Holl- wybodol, yn helaelbu ei feddysddrych- au am yr Hollalluog, ac yn cywilyddio gerlnon yr hwn ^ydd yn ogomddus, mewn santeiddrwydd. Mae'r pîentyn Ileiaf a tedd y wybodat th hon yn ddoethach nà'r phiiosopbydd manylaf hebddi. Gellid golyn cwestiynau oddì- wrîh wybodaetlt y Bibl, nad oes yn mlilitb holl ddoetbineb gwŷr y byd amcan at ett hateb,—cyfeiliornent mewn gẁyrni, ac ymddyrysent raewn