SEREN GOMER. RniF. 304.] IONAWR, 1841. [Cyf. XXIV. GENEDIGAETH Y MESSIAH. ■ Harp, lift up thy voice on high ! Ye everlasting hills ! ye angels! bow, Bow, ye redeenied of raen !—God was made flesh, And dwelt with :nan on earlh ! the son of God, Only begotten and well beloved, between Men and his Father's justice inierposed; Put human nature ou."—Poli.ock. CYHOEDDIAD eglur, gan Dduw, o ymddangosiad Person mor urdd- asol à'r Iesu yu mhlith plant llygred- ig Adda, mewn amser neillduol a phen- odedig, ni aìlasai lai nâ thýnu sylw y mwyaf esgeulus, a chynhyrfu dysgwyl- iad cyfì'rediiiol am ei ymddangosiad. Felly y galwyd ef, gannoedd o fly- nyddoedd cyn ei enedigaeth,yn " Ddy- muniad y Cenedloedd.'" Wedi der- byn tystiolaeth ddiymwad o sicrwydd ymgnawdoliad Mab Duw, testun mawr a pìiwysìg ymofyniad holl Brophwydi santaidd y Goruchaf, oedd yr amser y cymmerai y weithred ryfeddol hon le. —"Am yr hon Iechydwriaeth yr ym- ofynodd ac y mauul chwiliodd y pro- phwydi, y rhai a brophwydasant am y gras a ddeuai i chwi : gan chwilio pa brytl, neu pa ryw amser, yr oedd Ys- bryd Crist, yr liwn oedd ynddynt, yn ei hysbysu, pan oedd efe yn rhag- dystiolriethu dyoildefaint Crist, a'r go- goniant ar ol hyny."—1 Pedr 1, 10, 1 l. Er fod yr holl ddadgcddiedijiaethau o'r ewyTys Ddwyfol wrdi eu «yfyngu i'r Iuddev\on. o ilan oruihwyliaeth Mo- ses,—" canys ni wnaeth el'e felly ag un genedl ar.ill," etto i gyd, deallwü fod gan y cenedloedd ereill ryw ddrycltfeddwl am yr un dystio'.aeth, yr hon a dderbyniasant, fe ddchon, trwy draddodiad, canys edrychent am ymddangoi-iad Cymniwynaswr m?iwr dynoliaeth. Yr Hindwaid, yn eu llyfrau, a ddangosanteu dysgwyliad am Geidwad Dwyíol. Credent y buasai i*r Duw- dod ymddangos ar wedd ddynol. Nid un ymgnawdoliad a ddysgwylieul hwy, ond ciedent y byddai i ddeg Avataras, neu ymgnawdoliueth, gymmeryd lle, a bod'naw wedi myned heibio; edrycli- ent ar y degfed fel yr un ryfeddaf a rnwyaf buddiol o honynt oll, yn ad- feryd yn ol oes purdeb a dedwyddwch. Er fod eu tybiau yn llygredig, ac yn dramgwyddus o wrthun, etto, mae cnewulljn bychan o wirionedd wedi ei gadw yn nghanol cruglwyth o an- nhrefn, ty wyllwch, ac ynfydrwydd. Sucrates a ddywedodd, " Rhaid i ni aros hyd nes daw un i dysgu i ni ein dyledswydd i Dduw ac i ddyn." Al- cibiades a ofynodd iddo, " Pa bryd y hydd yr amser hwnw ? a phwy fydd ein dysgawdwr? Myfi a fyddwn yn ddt dwydd iawn pe cawn ei weled." Y gwr doeth a'i hatebodd.'gan ddywedyd, " Mae efe yn un ag sydd yn gofalu am danat, ac yn teimîo tuag aUt ofal rhyfeddol." Wedi i Efa dderbyn addewid o hono, fel " Had y wraig," yr oedd ei dysgwyliad mor f.iwr am dano. medd rhai, nes tybiodd, ar enedigaeth Cain, fcd yr addewid wedi ei chyflawui; canys y mae rhai yn darllen Gni. 4, 1, " Celais Wr y Jehofah." Fe fu yr Eglwys luddewig, am ocs- oedd lawer, yn dysgwyl am Ddyddan- wch yr Isael. Yr oedd Hannah dduw- iol yn y deml, a'i llygad am Angel y Cyfammud, — Simeon nefol wedi cael hysbysiad o'r nel na chai farw cyn gweled Crist yr Arglwydd. Mae Si- metn wedi heneiddio, a'i wallt yn wŷn, fel nas gell.r dysgwyl iddo fyw lawer yn l.ŵy—mae yn rhaid bod ge- nedigaeth Crist gerllaw. Ust! Clyw- afsŵncan mil melysacb nà thelynau gorwychaf Gwalia, yn seinio draw, fod Ceidwad wedi ei eni yn ninas Dnfydd. Y bugeiliaid ofnus, w. dt