Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEREN GOMER. Rhif. 298.] GORPHENAF, !840. [Cyf. XXIII. TRAETHODM GAN D. AP MYS STEPHEN. CYFIAWNIÍAD PECHADUR GERBRON DUW "There is much greater danger in buying knowledge than in buying food. For he who has to purchase ealables or drinkables, can carry them away in other vessels, uud before he eats or drinks he can take thcm home, and there call m some skiiíul pcrson aud advise with him, that he may know what he ought to eat or drink, in what quantities, and at what time ; so that the dangers are not great in purchases ot' this kind. But fcnowledge, it is not possible to takc away in anolher yessel; he who buys knowledge must take it iuto his very soul, and theie keep it, aud must go away eithr injured or beneíited." Plato, lJrotayoras. i YG Cyfiawnhad bertbynas â llyw- odraetb, à deddf, ac â Barnwr. Rbaid f'od llywodraetb i'r liwn y byddo y sawl a gyfiawnheir yn gyfrifol, deddf yn ei rwynio i ufydd-dod, ac yn datgan cosp anufydd-dod, a barnwr i ryddhan neu gollfarnu. Yma y llywodraetb yw eiddo-Duw Hollalluog, yu y dosparth o honi a elwir yn lywodraetb foesol, b. y. llywodraeth o foddion atebol i anian foesol dyn. Y ddeddf yw yr bon a elwir deddf y den^air—y ddeddf foesol—crynodeb o'r hon a rydd ein Hiacbawdwr yn y ddwy egwyddor,— Câr yr Arglwydd dy Dduw à'th boll galon, a'tb gymmydog fel ti dy hun. Y Barnwr yw y Goruchaf Dduw, fel Llywydd y cyfanfyd mawr, yr hwn a farna yn uniawn, ac ni wna gara. Atn y lywodraeth foesol, ei sylfaen yw uniondeb, ei hegwyddor yw daioni, a'i dyben yw gogoniíuit y Mawredd, a lles ei greadmiaid. Affi y ddeddf, y mae yn gyfiawn, yn santaidd, ac yn dda; heb fod ynddi un cymmysgedd o weudid, na gornies, na Uymdostedd. Ac am y Barnwr, dwg yn mlaen yn ddiyinattal ddybenion y llywodraeth yn ei law, beb bleidgar- wch, meddalwch, dygasedd, cenfìgen, na rhitbiant cysgod o ddifl'yg na gwall. Y mae pwysigrwydd anfeidrol yn dylanw y goTyniad,—Pa fodd y cyf- iawnbeir dyn gyda Duw ? C'yfiaicnhad.—Y mae yn cynuwys maddeuant. Y mae pechod, byd ei maddeuer, yn cael ei gyfrif yn erbyn y pecbadur. Yn y cyflwr hwn y mae yn agored i'r gosp dtíyledus am becb- od, ac yn y cyflwr bwn yr erys hyd nes y maddeuer iddo. ' Am hyny bydded hysbys i chwi, ba wyr frodyr, mai trwy bwn yr ydys yn pregethu i chwi faddeìiant pechodau, a thrwy bwn y cyfiawnheir pob un sydd yn credu," &c.—Act. xiii, 38, 39. Y mae hyn yn amlwg hefyd oddiwrtb natur yr am- gylchiad. Petb llwyr chwithig fyddai cyfiawnbau troseddwr, a'i drosedd lieb ei faddeu ; a dirmyg ar drefuiadau*r . Goruchaf fyddai tybied eu bod yn go- blygu y fatb aflunieiddwch. Ond y mae cyfiawnbad yn cynnwys ycbwaueg nâ maddeuant.* Y n;ae yn cynnwys datganiad fod ei wrth- ddrycb yn sefyll yn uniawn ac yn ddi- ogel yn ngolwg y ddeddf, ac bawl ganddo fel y cyfryw ar ei diogeliad a'i gobrwyon. Mewn trefn i byn, y mae rhyw betb mwij yn anghenrheidiol nag absennoldeb euogrwydd profedig— muì/ nà rhyddbad oddiwrtb gosp am anwiredd gweitbredol. Ymae'rddeddf yn goí'yn am burdeb gweithredol, ac yn hawlio ac yu gorchymyn ufydd-dod penodawl iddei heirchion ; a rhaid i'r sawl a gyfiawnhao bi fod nid yn unig yn rhydd oddiwrth gyfrifiad o becho.ì, eitbryn nghyjlwr y cyjîawn. Rhydd- beir yr hwn a gyfiawnheir oddiwrth becliod, a chyda byny cylioeddir ef yn deilwng o fywyd ; a diogela y ddeddf fywyd iddo fel y gwnaethai i Adda, pe arosasai yn ei gyflwr cynteíig o ddini- weidrwydd a phurdeb. Cyíiawnhad, ynte, a arwydda rydd- had y pcchadur oddiwrth ddedfryd goll- farnol dcddf Duw, drwy faddc.uant * Acts xiii. You see that after forgiveness of sins, justijìcation is added in place of ex- position.—Oaí^'in, Instit. lib. iii, rap. 11.