Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEREN GOMER. Rhif. 295.] EBRILL, ì840. fcyf. xxiii TRAETHOMOÎí GAN D. AP MYS STEPHEN. RHIF12T3J SV. CYFLWIl PRESENNOL DYN. "The testimony of the word of heaven does not lie at our disposal. We have not the power ofconceding any thing from it. Interpretation, as wellof the Biide asof other ancient wntings, is to be conducied by a rigorous process of examination into words and phrases ; a process solely gramniatical, and which must not be cbeeUed or turnc-d out of its straight-forward course by any"foreign considerations." Da. Fye Smith, on Scripture and Gtology, p. 170. DYBEN yr ysgrifenydd yn y pap- yryn hwn y\v gosod o flaen y darllenydd gynnwysdrem ar gyflwr dyn, o ran ei sefyllfa foesol, ei berth- ynas â goruchwyliaetb o drugaredd achubol, ei allu presennol, ac ei ddy- ledswj'ddau tuag at yr oruchwyliaeth rasol. Y niae dyn yn bechadur yn erbyn Duw. Efelly y tystia Gair y gwirion- edd, Salm xiv, i, 2, 3, ac efelly y cyd- dystia sylw, a phrofiad, a chydwybod pob dyn yn mhob oes. Lwyred a dwysed y mae'r byd wedi ei argyliueddi o'r ftaith alaethus, fel nad oes na gwlad na chenedl heb ei wybod a'i gredu. Fel pechadur, y mae dyn yn enog. Y inae yu haeddu anfoddlonrwydd y Goruchaf, yn cael ei ddal yn gyfrifol i'r Llywiawdwr mawr am ei ddrygioni, ac yn gwybod ei fod yn gyfiawn yn agored i'r cyfrif liwn, ac iddei holl ganlyniadau. Teilyngdod o gosp yw euogrwydd, a phan fyddp y dyn yn ymwybodólo'r teilyngdodhwn y teim- la yn euog; dyna yw ei gyflwr pa un ai teimlo ai amgen y bo ; a'r teimlad hwn sydd wedi cy'nhyrfu dyuolryw drwy yr oesau a'r cenedlaethau i ým- drechu yn mhob modd dichonadwy i wrtherfyn a symud anfoddlonrwydd y sawl a ystyrient yn dduwiau ; ac â hyn y cyrunant fynegiadau deddf Duw, y ihai a gauant bob genau, ac a wnant yr holl fyd yn euog* gerbron Duw. Rhuf. * Kal v7róhxo; yt»nra.i 7ra<; o ■H.oay.oc, tw <2>ìu ; h. y. yr holl fyd dan ddedfryd, wedi ei ddyfarnu yn euog gerbron Duw.— Vid. Robìnson's Lex. § Donnegarìs, Sub. Voc. 13 iii, 19. Anhyall cedd i ddyn yn y cyflwr hwn o bechadurusrwydd ac eu- ogrwydd f;ael allan drwy ei fedr ei hun, fibrdd diangfa ac achubiaeth. Ni feddai alluoedd meddyliol wedi eu hamcanu i gyflawni y fatb orchwyl. Rhodded idclo yn ei gyflwr cynhenid bob cymhwysdercorfforol, meddyliol, a moesol i gyrhaedd holl ddedwyddwch, a chyflawni holl ddyledswyddau ei fodoliaeth yn yr amgylchiadau c\ ntefig hyny. Ond wedi icldo fyned diwy ei gwymp i gyflwr newydd—cyflwr nas bwriedid ei iddn gan ei Greawdwr hollddoeth—nid yw yr egnion a'r cymhwysderau cynhenid yn alluog iddei waredu o'i gyflwr syrthiedig a phechadurus. Ni fedr ei " lygad wel- ed" ífordd diangfa, na'i gìust glywed o unrhyw ddosparth o'r ddaear na'i thrig- olion am Iwybr gwir ymwared, na'i "galon," er ei holl alluoedd o ddir- nadaeth a chrebwyll, gyrhaedd gwy- bodaetb fel y medro ateb yr holiad, Pa fodd y cyfiawnheir dyn gyda Duw ì 1 Cor. ii, 9, 10. V mae y pechadur heb fedr i gael allan ffbrdd iecbydwr- iaeth, a phe y caíl'ai hi allan, y mae "■ hcb ìiei iii" i roddi iawn am ei bechod, Rhuf. v, 6; "•?//* wan" i symud y rhwystrau mawrion, diymmod iddo ef, ac i agor drws trugaredd ac iechydwr- iaeth Duw. Ië, mor bell y mae wedi myned oddi- wrth unionder a phurdeb, fel nad yw yn clewis gwybod y pethau hyn, er y dygant gyssylltiad annifodadwy à'i "heddwçh" bythol. " Nid yw *Duw yn ei feddyliau," ac nid yw yn " dewis gwybod ei flyrdd." Y mae" holl fwr- iad meddýlfryd ei galon yn ddrygionus,