Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

IllIIF. TRA MO R Biutftott cyflyfr xviii.] Ril AGFY/R, 18*35. TRAETHODAU, &c. DarlitH ar Gr.efydtí ......V.....».'........•. ■•353 Prencthwyr anetieínR'dig'yn Ngbyinrn........358 Lle Oynedi<íiietli ein Cëjdwad ............... 358 Gair dro<= yr Eglẃys Sefyl'fa Príiwf.......................... Díìfyg Gwladjjarwch yn. mhlith y Cymry Yr Amscr Drwg ..*.,,......,.......,,. Newyddor Cymraeg................... Panu'r Panwr o'rNorlh ........"-...... Scryddiaeth........................... Oofyniadati........................... Dychy mmygion....................... 3.Ẅ 360 3G0 301 361 30Ì 363 363 305ä 365 BARDDONIAETH.&c. Anercltiad Tecwyn i Gymreigyddion Caerlndd 366 Coftadwriaeth am Maria Davics, Lîanfynydd.. 367 Carol Nadolig...................'........... 367 Engiynion i Ysgyfamog ......,,............ 307 Syníadan wcdi derbyn Cenihen gelfÿddoi .... 368 Cwyrt ar ol Cyfaill...................í...... S68 G;ilar Tad ar ol dan Blenty n .,........v".... 368 Englynion i'r Hanl,...... ..,,........,..*,.« *B8 Peroiiaeth—Yuys Hyfryd."................... 360 Iilorgddrylliad y, New Bhssing Poi thladd newydd Ynys* Manäv Yr Olfeiriad yn cael'ei dwyllo Traiii Llundain............. Y Seliedd Auiiierodrol Yr Alhan..............., f Cwraiç ÿ Ddan Wr.:..', "J V Y CofréstrhMl . .„.-.., ■ •§ % ('ynatiaf «..,.,,.,,« Hyut i Atfiicä .*:.,';■... Lln<<gi Meddiannau .... YrJwerddo» ............ TeiryAìt jnGaìway Llofinddiaeth Grenlawn......,,, Piiodasryfeddol ......»•..'.-..';*.'. : Y Dejiwm.i..*..;.*^,.,,.,,<..., Ticih Daniel O'Côanell Gcnedigàetliao ."..............:...,.....;..''i. PriodasaH.................................. Marwólaethau y ... HANESION CARTREFOL. Aihrofa y Redỳddwyr yn Hwiffordd...,......370 Cytw.-eithas Anianyddol Môn, Caernarfon, a Méii ionydd ...............,.,..........370 Addysg y Negroaid.,...*....................370 EtifeddDowlíjU ,.;...,'...,..i.,..v.f......371 Caethiwed Otfeiriadol ........:..,.,,........ 371 Ofergoeledd yr Ofs ..., ,..........'......... 372 Meddyginiaeth Ofergoelns ....w........««^ta. HANESION TRÂMOR. 1 Ce.<wirea— Candia—Yr A imacn..............377 Delhi •.............,..........«,........... 377 Jeyporc—Yr Yspaen......«•••«.............• *«8 Portiigaf—FTrainc—Yr Eidal-ÍTwrcl. \,...... 379 Pwyl-Yr Unol DaleitẀan."..'.T,............ 37» Çcnryn Gobailh Da— Algíers—Lloegr a Russia 380 AMWRYIASIHAU. Chwedl Indiaidd ...,;.;..««...%,..*.. Brenddwyd rhyfeddaẁl .}.».....»...,. Y Cliiinpaii7.ee .........f~....... I,.,,. Rcndiihio y Mô'r ...................... Newyddiaduron diartrraff-••«•*........ Tàn arswydus, a choll ar fywyda».«.... Merthyrdod Cyril ...........,'...*.... Tân dinystriol....;::,...;.,...,...... Haclioní Iarll a Iartles Cawdor ........ Afwros Americanaidd ,..,.......'.*..... •Fiei'rìau à" Marèhniidoedd......,i'.^'.ìv. fí>tt"3ÜEÍ?Ìad..,...............,.,..,». 380 390 380 381 381 '381 381 581 381. 381 381 382 ; jARORAFFWYD A^ AB WptTft ^AN W, EVANS ATGYF., Ar werth heîyd gat) Mr* Hü^hes:, Llyfrwefjhwr, S', Mártín ìe Grartd.'LInndain ì'Mt.iíoÌH PÔ«H a Llyfrwertfew'r» Héol ^ Àrylŵone, I^ý^«