GYFf/rra xvin.] ÀAFST, 1§35. [pjus Gch. 225 228 229 230 2:-;0 231 ii3-i TRAETHODAU, &c. Arglwydrf Byrou ........................... Cyf.n wyddiftd.m i Eglwys Gynuu.Ìeirffaol dde wp .Gjycjoidog ........................ Ära'f.lli ar' y Gwanwj n____................• Y r H a n I.................,................. Ajn.diliffyniad i'r Gy ■iiiíarfle'drf Wesles aidrf .... Yr F.nlw.yi a'i Hciillihw yr '...............■.'. Beiirfd a Biirddoiiiactli..................... • • • Brechdan' i Garwr Unti'i'irfiad................234 Cicfwlrf Sefydledig-'..-.:..'.........''.......... 23« Y Dreth Esslwys............................237 Y Serén \Vil, ..;......-....................238 ^dohgiad.—Fregetlr ar Drfwjjulìaetb, &c. eíîst.................:.....,......... 239 Dcrfdf Newydd y Tlorfìón ...;............239 Atebion .....___........................... 210 Gbfyniarfaii ...............................• • • 241 Dythynj.yjj»-----------.......................244 Terfvf!í vn Llynlleifiad..................... Pcny.ìa..' Raln.idd........................... Masgnàcli y Tá .................... ...... Trais, Llofiiidjiaeth, ac Hnnah-l.idrfiad ___;. B.áwdìjsoerfd y Gogle.'ild ................... Sencdrf Aniiierodròl........................ 'Sŷ yr A.glwjdrfi.—Y Prif y.«giilion........ pPỳ .y Cjttrçdm.—Y Bwrdeisdruä—Eglwys yr Iw,«rdd<>n........................... Y •WciiíiíìogatfUi.".................r........•' Genédigaetliau............................ Priediisan................................. ■Mai ẃ-olácthati.................•............ Brawdlyíìoedd.— Morganwg—Caerfyrdrjin .... Yr twerddon.............................. Pleidlais Cyiinryebiolwyr Cymru............ BARTM>ONlAETH; &c. Y Ferch Syrthierfig yn cwvno mewn Gwlarf ddyeithr.............'........___...... 242 Englynion'ar Sefydliarf Cymdeithas' Cyryireig- y'ddion Casne'»vdd.................. 1-.■ 242 Englynioii i'r.Lly wydrf, y p»rch..JjL W. Jones 243 Anerch 'i Rolieit ab G>vily/n Ddù, ar Farwol- ' 'aeth ci' Ferch........-.;'......'.'......... 243 Pennillion yn Nhŷ Caerfallucb..............243 Peroiiaeth.—Penygar........................ 244 .,/ JîjA]VíESíQN CARTR.EF.OL. .^. ÇyJnmp/!í» APmttwu> »• • •.............• • *« Cymmanfa Pant têg.................:...... -2.45 Cymdeitbasra y Bafa'..'.'.'./.................."245 Cymdeilhasfa Llandjlo-Fawr.................£10 Cyiarfofi Ysgóiibn Sabbothol Lianllían'....... 246 lÍPÍiad Coleg:CiaeriyTrfrlin ......,..*....*.... M6 m*M&tàPmi ÄJf^î-Ŵ......"•••••^24fi V Yn,',lMÄ"?£ <$•■:',• •"'• v;-û'%vvi" #*? 247 247 248 248 24'iJ 249 249 250 250 250 250 251. 251 251 252 HANESj^ON TRAMOR. Y,r Ysjpaep . Portiígal .... Ffrainc ..... Ceylon ..... Guatemala . Twrei....... Gwlad Pwjl. 252 253 253 253 254 254 254 AMRYWIAETHAU. 'Hynalìaeth................................ Y Gýndrfaredd.........................___ Y Mèl Adery,n.............................. Afonyd'd*trinddaearawl...................... D.iear.yddíaeth Bèrsiaidd .'.................... Meillion -E«lalairfd..............;...:..'...... Adnoddau y Dcyrnas........................ Yr ben amsei' gynt ............»............ Crefyddyn Ameiica........................ Gjo yn Nél(enbaiIh Cyinru..............:... ■Chŵ«;dl Dÿrciaírfd...........;..........;;.. . Ffefjriau â'Ma«àjni|doedd .J....*.-.;..,,','ÄÌ'. 254 254 255 255 255 255 255 256 256 256 256 256 CAERFYRDDIN: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN Wi EVANS A'I GYF., Af werth hefyd gan Mr. Hoohes, Llyfrwerthwr, St. Martin le. Grand, Llunrfain ; Mr. John Pogh Llyfrwertbwr, Heol Marylebone, Lljnlleitìad ;. Pooljî, Caer ; &c. &c. ím mÈm ffîJSffiâ&i fëWì