Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TftA MOR TttX Brgtfjeu. DDÜW $&Um. mmm$$(&(ùm gVì?lV#r^viii.] GORPBENAF, 1835. [príS Gch. TRAJîTHODAÜ. &c. Pech<vl yn dra Pi'eeliadnrns ................ 193 Y bwrîad <► gren dyn ...................... 1P4 Çate<ism yr Eglwyswr Protestanaidri ...... 195 Aihiofa y Fcnhi........................-... 197 Llythyro'r Amiric ........................ 20! ííwrthiitebi*! i'i Oymro Catfa.rn ............ 203 Atebion i'r "P-irrh. E. Jnnes............-----204 Awjjrjnian i Lafnrwyr......................206 Atcbión......,;____.............. ........... 20fi íîofyni;»! in................................208 Dychŷuiniyg...................n-.'.........208 BARDDONIAETH, &c. Galar G\vr ar o! cî Ẁraig.......... ^?| t'rigor Dnw !:n'jlynion i lcnan ah Ornfiy riri.............. 2!0 Ing P< eh.idnr ger bron ei Giëwr .......... 210 Rliaglnniaeth D'iw..................',....... 2t0 Peiorìaetb.—Cynarawd.................... 211 C YWSFWYS SA». E«í£oh WtttcheMcf......................;... 218 Sencdd Amhetoiitol........................218 Ty yr Aiglwyddi.— Djsgeidiaeth—Ptio- dasatt—Ncwid y Tiethi .............. 218 • Tŷ y Cytfreriin.—Y Brag—Yr Amaeth- ; wyr—Plcidlais trwy Goelbren—Diwyg- iaid Bwrdeisdrefol—Einsendai çyhoedd - Tictli y golcn—Eglwysi yr Alban— Ethoüad Ipswich — Y Bwrdeisdtefi —. , CacruarfoH a Mynwy ................ 219 Ysgrify Diwygiad Bwideîsrtrefol.......,...- 19 Y lleoedd \ r efieithir arnynt yn Nghymrn .. 220 B>i-liane* :un y Gueîniriogion presennol .... 220 Ftloliad Mynwy' .......................... 222 Btawril>soerid \r Haf,......................2S2 Yr Iwerdrion..............................Ẃ2 Genedigaethau ......^.................... 222 Priodasan................................. 222 Marwolaethau.............................. 222 209 209 HAtfESIÖN CARTREFOL. Agorisd Adriolrly Fclinwen..................2Î2 Cymmanra Snlem..........................212 CyfarfodTrimisol Pemhiwgoch.............. 212 Cyinmaufa y Divyygwyr Wesleyaìdd yn Ngb.aernaifnn .:......................... 212 Cymmanfs Anymdriibynwyi Morganwg ...... 2Ì3 Cymrieilhas Manchestcr...........%....-----213 Gwyl Dewi yn Ámcrica...........'ì........ 214 Eisteririfotl Lianeich>m<-<ltl.................. 215 Prii' ein rtogiòn Llocgr-----................ 217 Mwn Er>dd yn Sw>dd BeHfro.............. 217 Llofmddiaeüi yn Llanriaf....................217 Arall yn y Trahwm, ........• • • •..........• • 218 HANESION TRAMOR. Ffrainc.................*.................. 222 Yr Yspaen................................ 222 Gwlad Pwyl ..........'....................223 Naplcs.................................... 223 üadguddiad Affricanaidd ..................223 AMRYWIAETHAU. Middyg, rhyfeddol.................'.......223 ì ddystrywio Ysgall, Rhedjn, a Dail Troed yr ' Ebol...........................-----... 223 DifTyg aryr Hanl......................,..,. 224 Rheiei 'r Niagara ...............,...../,.-,. 324 Marwolielli yr Athraw Pughe. .........;.....\ 224 !V CAERFYRDPIN: ■'» i ■; • ^ * ÀR«RAFFW»VBA€^«WERTH GÁN W.ẄANS A^tóỳp^ Arwertht^fjti gah Mr. Hüches, Ll>frwerihwK, St. Martin le Grand, Llundain; Jtfr. John Ptjch t •-" v; .« - íi IJyfiẅertliwrj'fteol Alarylebuuc, Ll>nUeilìad; Pooils, Caer ; Äç, ẃc. >. r.