Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. TRA M O R 1P 235. HEB DDUW HEB IStfitfjOtt. «""""W"~ îürtttt. cyplyfr xvm.] EBRILL, L835. [pris 6ch. csrwsrwrB's iab. TRAETHODAU,&c. " Vox Ecclesia, Vox Dci".................. í?7 Eflioledigacth............................. 90 Catecism yr Yunn illdnwyr.........,........ 103 Amddittyniad i'r Gyl.iiadíedd Wesleyaidd .... lO.i Rhesyman Wil Bryn Caled ................ 107 Atlirof» y Peniii...................,........ 108 Ail Lyitiyr y Paich. D. R. Stephen al y Parch. Christma* Evans................ 108 Alnddiffyniad C. Cimiwhj, Yswain ........ III Eistedilf.nl Cacrdjf........................ Ul Atebion .,.................................. H2 Gofjniad.i.................................. 114 Djchymmyg..................,............ 114 BARDDONIAETH, &c. Cerddd ar y D.iran....................... 115 Galar Gwi- ar ol ei Wraig..............___.. 115 V Glowr Ienauc............................ 110 Defnyddiotd.b Cyindeithas ................ 116 Ammhenaeth fy Anwylyd.................. 11« Peronaelh,—Crygeid » en.....*.............. 1 ir HANESION CARTREFOL. HanesGw1eildCyiiiiei«yddioii Caerlndd...... 118 Senedd Atnherndrawl..................... 130 Tý yr Acjdwyddi ........................ 120 Araeth y lìrenin.......................... 120^ Yr Auerchiad............................ 121 Llwou:-Cacthw»sanaeJli—Senedd-dai New- ydd- Llwou >n y Prif Ysgolioü'— Dryg- Eg. weitlnedwyr Caerlleon—Diwygiad Iwysig................................ 103 Tý yCyiTrcdin .......................... 123 Cynuycion Newyddion—Yr Anercblad i'r Br.ni.i ................................ 123 Dinystry Senedd-dai— Bwriadau y Gwein- iilosioii— Cabldraeth—Gwcinydrìiad y Gyf- r.ihh--Dyledwyr—Traul y Wlad—y Ffordd OiIlewHtol ............................ 125 Cauada—Traiil y Wlad—Cyhoeddwyr- Petj- ryn tîobaith l);i—Y Dreth ar y Brâg — Lljthyrau Cynimi—Cofrestriad—Traul y Wlad—Llysoed:! Eglwysig—Ardalydd Lon- d ondery—Caerdyf......................120 Pliidl.iis Cynnrychiolwyr Cymn»............126 A r yr A nerchiad.......................... 126 Ar Gjllidy Biâg........................ 126 Biawdiysoid I..............................126 M (jrjt. n wg................................ 127 Caert'j rddin _..............,.............. 126 Generìig.iethau............................ 127 Priodasau................................. 127 Mai wol.telliau...............,.............. 127 Cyfarfod Llanboidy...................... 127 HANESION TRAMOR. YrYspacn................................ 128 Portnçal .................................. 128 Ffrainc ...„................................ Í28 Anierica .........'......................... 128 Awitria.................................... 128 Pcncyn Gob-jilh D.t........................ 11Ì8 Ffeiriau yd Ebrill.......................... 128 CAEHFYRDPIN . ARGRAFFW YD AC AR WÉRTH GAN W. EVANS A'I GYF., Ar werlh hçfyd gtn Mr. IÍlühes, Llyfrweflhwr, St. Martin fc Gran^ Llnndain; Mr. Jobn Pdgh IJÿfhftertuwr, Heol Marylebone, Llynileinad; Pot»LK,Càer; &c. &c~