Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

234, DDUW Ööím. iâîBiasî(B(î>ei2ia» cyplyfr xvni.] MAWRTH, 1835. [pris 6ch. cTinrwrsiAs. TRAETHODAU, &c. Hanes y Fenni a'i Chymmydogaeth........... 65 SefyllfaPrawf.............................. 69 Catecism yr YmneiHdnwyr.................. TO Pregeth angladdol.......................... 72 Atbrofa y Fenni,—Llytbyr at y Parch. C. Evans.................................. 74 Eisteddfod Caerdyf...............*.......... 76 Lladrad! .................................. 77 Sèn i ap Joseph, Llangell.................... 77 Cyfieithad newydd o Isaiah.................. 78 Atebion.................................... 78 Cymhariaeth rhwng y Gymraeg a'r All- manaeg..........Â................ 78 Gofyniadan............<................... 83 Oychymmyg.............................. 83 BARDDONIABTH, &c. Cywydd, Galarnad y Cymry o herwydd pen- derfyniad Arglwydd Lyndhorst.......... 84 Hymn mewn Ysgo! Sabbothol .............. 86 Engly nion i'r Parch. H. W. Jones.......... 86 I'rGwyiít.................................. -86 Rhad Ras.................................. 86 Peronaeth,—Nautglyu...................... 87 HANESION CARTREFOL. Ysgol Sabbothol Maentwrog í Eisteddfod Llanercbymedd .. Y Brenin a'r Gweinidogion | Diwygiad Eglwysig ........ Yrlwerddon.............. Y Flwyddynl835.................. Siryddion Cymro, &c. ...».......",.. i Brawdlysoedd y Gwanwyn.......... Senedd Amherodrol................ Tý yr Àrglwyddi................ Tý y Cyffredin "................... Dewis Abercromby yn Llefarydd Ei dyngn i*w S wydd.......... Pleidlais CynnryçhiolwyrCymrn .... Genedigaethao.................... Priodasan.......................... Marwolaelbao...................... Anerchiad at y Bedyddwyr.......... HANESION TRAMOR. Portugal ....... YrYspaen ..... Ffrainc ......... America ....... YnysJava ..... India Orllewinol. AMRYWIAETHAÜ. Tý-doriad ac Yspeiliad yn Swydd Benfro Hynodrwydd........................... Gyro Llong i Dir ................,.i... Llongddry lliad.......................', Owenith Yittoria...................f<. Y Wenynen.......................... Awgrym i'r Oferwyr.................. Yspeiliwr hyriod........................ Tywyllwch yr oe» bresennol ..........,", Ffeiriau a Marchnadoedd .............. 90 90 90 90 90 91 93 92 92 92 92 «3 93 93 94 94 94 95 95 95 9» 95 95 9« 95 96 96 96 96 ;- ÇAERFYRDDIN: . ARŴRAFFWYP AC AR WERTH 6AN W. EVANS A'I GÝF., werth hefyd gan Mr. Hoghes, Llyfrwerthwr, St. Martin le Grand, Llundain; Mr. Jobn Pugh, Llyfrwerthwr, Heol Marylebone, Llynlleifiad ; Poolb, Caer ; &c. &c.