Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

(ft$BH3&« cyflyfr xvin.] CEIẂEFRÒR, 1835. [pris Gch, cffioäfwarssAis. TRAÈTHODAU, &c ÍÓweinyrîdíad y Gjfraith Wladol yn yr Iailh gyffredtn................................33 SGwaed yr öen.............................. 37 [Yr Eglwys a'i Henllibŵyr...............•••• 3" P'raethnwd ar Addysg boreuol................ 38 ''Eisiedrifod Caerdyf.................•.........39 Jríawliau Gwliuiol ýr Ymneiflduẅyr Prôtestari- aidd.................._______........... 40 YGauaf..........,.........................41 ÌYSerenẄib...................;............42 ÍAtebion....................................43 Gofyniadau .. ....,.,....*..................... 45 l)j cbymmygiön........................•.....45 BARDDONIAETH, &c. Awdl ar Ddyffryn Tŷwi...................... 46 L'.inellau i'r Párch. Cbristinas Evans..........47 Cysur yr Unig.............................. 47 Myfyrdod wrth edrÿch ar y Lleuad ..........47 |Eng!yn i'f Flwj'ddyn newydd .;..;........;.. 47 iEnglynioivaríosgiad y Sencdd-dai..........47 "Euglyn ar Gydwýbod ;.................;..... 47 |Péroiiaeth.—Henllan........................ 48 HANESION CARTREFOL. [Agoriad Addojdy Soar, LryuHcifiad......;.,.;. 49 ÈAchos y Myfyrẃyr ýmadawedig o Athfofa ý L Fenni.................................. 49 iCyfarfod Blynyddol Cyinreigyddion Caerfyr- I ddin .____............... *,............... 50 Cylchwyl Fiynyddol Rhj dd-Ymofynwỳr Mer- thýr-Tyc'nl ...;................;;;......;. 58 Cyf.(rf<id Cyuimrodorioii Mertbyr-Tydfil ...... 51 ■"eíydliad Cyrhdeithas Lênyddoi Riseà ........ 52 J}.>d.ìiar! Pj-mthe°: o Betî y» Ninhych ........5/2 Mwii-'ìl'wdd Efydd newyrfd yn Món.......... 5,3 Ef£ob Wìiuhester............................53 Y Drcth Eslwys............................53 Scotch C.ittK-................................'54 Ethoüadan Cymru.......................... 55 Cynnrychiolwỳr Cýinrii............,......... 56 Geiiedigaetban............................56 Priodasau .................................. 66 Marwolaeth.-îú..............................56 f r Iwerdd->n..............................-.. SS Lladiìia Rathcormac...................56 Degwm-Derfj sg yn Arniagh.............. 57 CrenlondeS y Degymwyr yn Limericfc-----58 Llofrnddi.-wthau.......................... 53 Cyflwr y Tíodion........................ 58 TfoedigaeHi Pabyddion___..............59 Yr Etholiadau ...........^..............59 HANESION TRAMOR. Yr Unol Daleithiau...........i.............. 59 Ffrainc.................................... 60 Gwlad Pwyl................................ 60 Jerusalein.................................. 61 ì'ortngal..................................... 62 Yr Yspaen.................................. 62 Iadia Orllewînol.........;................ 63 AMRYWIAETHAU. Dygwyddiad g lartìs yn Mj-nyridyí-lwyn........ 62 Cafoil o AwyiiGtiyg.............•.......... 62 Damwain augciu.l yu Fl'estiniog-----,......... 63 Bedyddiad'an a Cliíadcdí'i^aètlîaù" J'n tlunclain.. 63 Damwtf'm angècol ar > Mersej................ 63 Meddyginiaeth rhag y Gewy nwst.............. 63 Có8p rvfctld«l yn Mome Yideo -----.-----..... 63 Clefvd* v Ddneg........... •»................. 63 Dyŵyddiad rHjfe.'dul yfi FfrRinc .;...,;..... 63 Y DtiyuiadA Gorm Hauyfèr--------.......t...<-. 133 Ffsìriau â Marchiiadoètlo..............------.. 64 ARGIIAFFWYD AC AR WERTH GAN W. EYAÌ7S A1 GYF., Ar wërihBeîyd gáii Mr; H,Hétìaŵ"-, Llýfr>véfUiwr, 9LMi*i*t**^^mi^»1ihtiin"í*l,H»' Ẅr'ìJGífcií Pÿ&ä, Lfyfrwctthwr, Heol Mafylebone, LlytìUeìfistd} PŵfcEj tí<icrîŵc-Äc; --■■*-.- V