Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEREÜT OOMEB. Rhif. 22í>.] HYDREF. [Cyf. XVII. s>lbíi©iëíû,ìI2 AiB-\r s>sBa»2>©2>o IOAN XVII. 21. " Fel y byddont ollyn un ; megys yr wyt ti, y Tad, ynof fi, a minnau ynot ti; fel'y byddoni hwythau un ynom ni: fel y credo y byd mai tydi a'm hanfonaist i." CEIR yma werìrìi yr Arglwydd,— yr Arglwydd Iesu; nid y weddi a ddysgodd i ereill, oblegid nid oedd ar- no Ef 'anghen maddeuant, &c. Eithr gWeddi berthynol i Grist, fel Cyf- ryngwr, yw hon,—patrwn neu ddar- luniad o'i eiriolaeth. Mae ar feddwl ein Harglwydd yn fawr, am i'w ddys- cyblion, a'i bobl oll, garu eu gilydd, a bod yn un mewn cydweithrediad; fei i ddangos gogoniant trefn achub, a chlod i'r Drindod fendigedig. Sylwn ar bedwar o bethau oddiwrth y tes- tun,—sef, I. Am y Drindod. II. Unoliaeth y Drindod. III. Y tebygolrwydd rhwng undeb y duwiolion i undeb y Drindod. IV. Bod undeb y duwiol- ion â'n gilydd, yn dra benditbiol er ennill y byd i gredu.—" Fel y credo y byd mai tydi a'm hanfonaist i." I. Ychydig am y Drindod,—y Per- sonau dwyfoì. Yn g yntaf,—Borì tri Pherson yn y Duwdod. 1. Arferir y rhif liosog yn y Gair, megys, " Gwnawn ddyn,—Yr Argl- wycld a wlawiodd oddiwrth yr Argl- wydd,—Dy Briodẁyr yW dy Wneu- thurwyr,—Cofia yn awr dy Greawd- wyr,"*&c. &c. Dywedir fod y gair yn y rhif liosog tua dwy fìl o weithiau. 2. Arferir tri enw, megys, " Y Tad, y Mab, a'r Ysbryd ülân,—Tri yn tystiolaethu yn y nef, y Tad, y Gair, a'r Ysbryd Glân." Dylid cofio mai er ein mwyn ni y mae'r enẅau hyn, ac nid er mwyn y Personau dwyfol eu hunain. 3. Arferir iaith yn y Gair agsydd yn rhoddi ar ddealli ni fod megys cyfeill- achu, cymdeithasu,ac ymhyfrydu yn y nefoedd cyn crëu, Diar. 6, 23—32; Ioau 1, 18. Nid synwyrol meddwl fod caru ac ymserchu, heb fod gwrth'- 87 ddrych serch. Felly, ymddengys i feddwl diragfarn, fod y Personau Säntaidd yn wahanhiaethawl wrth- ddrychau, yn ymserchu a chymdeithau â'u gilydd, cyn crëu angylion na dynion. 4. Borì tri Pherson yn y Duwdod, a addefwyd, a gredwyd, ac a gredir, gan Iuddewon a Christionogion yn gyífredinol. Ychydig, ie, ychydig iawn, mewn cymhariaetb, a gynuyg- iodd wadu y gwirionedd eglur hwn. Yn ail,—Pa beth ydym i ddeall wrth dri Pherson ; tri yn un, ac un yn dri, &c. Person ydyw un yn feddian- nol, yn wybodol o hono eí hun,—yn gallu, yn medru deall, dewis, barnu, a gweithredu drosto ei hun, fel y myno. Felly, ymddengys fod tri o Rydd-weithredyddion yn y nefoedd ; pob un, megys ar wahàn, ynymddwyn drosto ei hun. Ond dychryn santaidd a'n meddianno ; ac na feddyliwn fod y Drindod megys creaduriai'd ;—oble- gid pan y gwelwn rìri o fodau crëedig, canfyddwn wagle rhyngddynt, un yma ac un acw;—ond am Dduw, nis gwelodd neb Ef. Arswydwn, a di- "osgwn oddiam ein traed. Ysbryd yw Duw, ynllanw pob íle, heb wagle, na dirgel le hebddo. Dylid gofalu rhag cymmysgu a dyrysu pobl, wrth ddy- wedyd, " Tri yn un, ac un yn dri;" oblegid nid yr un peth a feddylir. Meddylir, wrth ddywedyd Tri, fod Jehofa yn dri o Bersouau gwahan- iaethol, o dragywyddoldeb i dragy- wyddoldeb ; Bôd yn feddiannol arno ei hun, i ryddweithredu, &c. Eithr meddylir wrth ddywedyd " un Duw," nad ydym i addoli gwahanol bethau. fel y Cenedloedd Paganaidd, &c. Ond fod y Personau dwyfol ag ydym ni i addoli, yn berffaith un, ac yn unol mewp natür, gwaith, teilyngdod, &q.