Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

íRhif. 374.] TACHWEDD, 1846. [Cyf. XXIX. CVKTNWVSIAS5. TRAETHODAU, &e. Gwirìonedd Cristionogaeth ...... ...... Ronge a'r Diwygiad yn yr Almaen... ..... Sylwad ar Lue 16, 8...... ...... ...... Eîhoîedigaeth ...... Pecbod yn erbyn yr Ysbryd Glân .. •..... Nódiaúau G wrth -ryfela wg ----- ...... Cvdvmddyddan ------ • ••• •..... Ai dderchogrwydd a phriodoldeb y Cynllun Brut- anaidd er addysíru y Werin ...... ..... Sel heb Wybodaeth.................. Penderfyniadau Cynnadleddau ...... ..... Ys^oüon yn Nghymru ... ..... ...... Terfyniad y Ddadì ar Dotalyddjaêth ...... AdoÌygiad y.Wasg ............ ...... A?SStgpN...... ............ ...... '.JU^rSIADAU ...... ...... ...... ]>:.ẁt:»uro ...... ........... BARDDONIAETIL jtüraeth-gân ar Farwolaeth D. BeTans, Solfach.. Rnglynion i Elin a Jane... ...... ..... Unigedd ...... ...... ...... ..... Groesaw-gân i Mr. E. Davies ...... ..... Y Caethwas Cysgedig ... ..... ..... DauEnglyn... ...... ...... ..... HANESÎON CREFYDDOL, &c. Bethel, Glanymor ...... ...... ..... Coleg Bradford ...... ...... .... Ymdrech Fljmyddol ...... ...... ..... Y Bedyddwyr yn Llanelwy ..... ..... Cjŵrfod Rhuddlan ....., ...... 321 323 ?ẁ' 327 328 329 340 341 343 S44 345 345 345 346 347 347 348 348 348 349 849 349 350 350 350 350 350 Cyfarfod Tê Pontypridd ...... Addoldy newydd ...... ...... Ysgoldy Brutanaidd ...... ...... G wynfydiaeth hynod...... ...... Coleg Montreal ...... ...... Caetuwasanaeth yn Araerica ...... Marwolaeth Cenadwr ... ..... Erlidnjaeth Offeiriadol ... ...... HANESION GWLADOL. Deddfy Tìodion ...... ...... Yr Iwerddon ...... ...... Cvflwr v Wlad ...... ...... Y Great Britafc ...... ...... Marwoìaeth T. Clarlcson, Ysw...... Creulondeb Deddf y Tlodion ...... Gwrthwyuebiad i Dreth y Tlodion ... Damwain Alarus ...... ...... Marwoìaeth Barnwr...... ...... Ditmwain Alarus ...... ...... Arall .................. Dysgeidîaeth yn Nghymru ...... Y Gymdeithas Addjrsgiadol Gymreig Urddiad ...... ...... " ...... Cwrdd Misol swydd Gaernarfon...... Symudiad Gweînidogion ...... Genedigaethau ...... ...... Priodasau ...... ...... ...... Marwolaethau ...... ...... Hanesion Tramor ...... ...... Manion ...... ............ CAEREYRDDIN: CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN HUGH WILLIAM JONES j AR WERTH HEPYD GAN iLICE WILLIAMS, YNSWYDDFA SEREN GOMER, H E OL- Y- B R8 N I N j A chan Mr. H. Hughes, St. Martin's le Grand, Llundain ; Mrd. E. a T. Jones, Argraffwyr a Llyfrwerthwyr, Lime Street, Llyrùleifiad, &c. PRtS CHWE CHEINIOG. mmmẅäM^üm. ^asẁäìtó^,.,