CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c Lles a Buddioldeb Hanesyddiaeth ... Diabolosaeth yr Ys?rythyrau ..... Peidiwch a " Listio"...... ...... Y Werìn Weithyddawl Gymreig...... Natnr Gwyrthiau ...... ----- Esboniad Barnes ...... ...... Y Gyindeithas Goedwigawl ...... Sainysgrifîaeth.... ...... ...... Atebion...... ...... ...... göfyniadau ...... ...... Dychymmyg ...... .... BARDDONIAETH. Marwuad y Parch. Daniel Griffiths... ...... Can Ganmoliaeth i'r Gymdeithas Goedwigawl ... HANESIÒN CREFYDDOL, &c. Cymmanfa Dolgellau..... ...... • •'.. Gyfarfod Blynyddol y Garn ............ CymmanFa Swydd Gaernarfon ..... ...... Cyfarfec! Blynyddoì Llandudno ...... ...... Cvmmanfa Swrdd Fcn ... .,—. ...... foleg Bresbvtevni3d Caerfyrddin...... ...... Coìesí Àthrawoì Ab rhoi;.ddu ...... ...... Casg.ìadau at Addoldy Victoria ...... ...... Urddiad Mr. Rees Evans ..... Dyîedion Addoldai ..... ...... ...... - LÍythyr y Gymman fa ... ...... ...... Cenadiaeth ỳ Bedyddwyr ...... Ccylon ..... ...... ..... ...... 223 225 238 230 232 233 235 247 240 241 242 243 244 245 245 245 245 245 246 246 246 247 247 247 247 248 Fernando Po ...... Casgliadau at y Genadiaeth HANESION GWLADOL. Sened d Amherod rol ...... Bwriadau y Gweinidogion Cyllid y Sugr ...... Yr Anti-C-orn Law League Fflangellu dyn i farwolaeth Brawdlysoedd Cymru..... Morganwg ... Caerîyrddin... ...... Penfro ... ..... Trefaldwyn ... ..... Dygwydaiad Arswydus... Damwain Arigeuoi ...... Damvveiniau trwy Foddi Gwyrth Formonaidd...... Beddf-feen Arfonyson .. Gwledd Iforaidd ...... Gwleddarall ..... Cyfrinfa Glynhîr ...... Cyfarfbd Ii'oraidd AberteiS Cyfrinfa Gwreesaai ...... Odyddiaetb ... ...... Hyshysiad ... ...... Genedigaeth ... ...... Priodasau ...... ...... Mar wolaethau ...... Hanesion Tramor ..... Amrywiaethau ...... Manion ......... ...... 248 248 249 250 251" 251 251 252 252 253 252 252 252 252 252 253 253 253 253 253 254 254 254 254 254 254 254 255 256 256 CAERFYRDDIN: CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN HUGH WILLIAM JONES j AR WEUTH IJEFYD GAN : > .- ALICE WILLIAM8, YNSWYDPFA SEJtEN GOMER, HE OL-Y-BBE N I N- A chan Mr. H. Hughes, St. Martin's le Grand, Llùudain; Mrd. E. a T. Jones, Argraffwyr a Llyfrwerthwyr, Lime Street, Llynlleífiad, &c. PRIS CHWB CHEmiO».