Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

csrsraswjrsiÄS» TRAETHODAU, &c. 161 163 165 167 169 170 175 176 177 178 178 Ronge a'r Diwygiad yn yr Almacn ......... Coeì-grefydd hynod.................. ,........ - Pregèth y Parch. H. W. Jones ar DdyoddÝfiadau Crist-................. .......v. ......... Dyiyniädan o berthynas i Ryfel.................. Adoìygiad ar Sylwadau Barnes ar y Testament | Newydd..... ......... ................. Lîes a ftuddioldeb Hanesyddiaeth...... ........ Hanes Bywyd Wiiliam Tell ......... ......... Amddiffyniad Meiriadog ......... ......... Adolygu Llyfrau ..................¥ ........ Atebion ... - ... ... $ ... GoFYNIÁnAU ... D%*CHVMMyy ••• •*»*"* BARDDONIAETH. Prvddèsjt ar Farwolaeth y Parch. Wm. Jones, Rhnddlan.......................Pü 179 Dcdwyddwch y Cardotyn ................. 179 "Penniílioii afamadoì ar farwolaeth Mr. R. Mills... 179 Anerchiad serchiadol i R. Littler, Yswain .......... 180 Rhngargoelion o-ddynesiad Gwlaw ... "....... 180 Y Bardd i'w Ardd ei hun..................180 Englynìon ar farwoìaetb Daniel Ddu ........ 180 LlyfrDuw...............................180 Engìyn ar Gladdedigaeth Bachgen, 22 oed ......... 180 HANESION CREFYDDOL, &c. - C.ẁrfod Chwarterol swydd Gaerfyrddin......... 181 Cyíarfod Trimisol .......................... 181 Cyfarfod Misol........ ................ 181 Ysgolion Sabbothol Tredegar a Sirhowy ........ 181 Cymmadf^ Llynlleifiad .;u ....... UrddîaÿNathaniel Thomâs ' ......... CyfarfiJpdd Cenadol Caerludd......... Dyled ffenadiaeth y Bedyddwýr ......... Rhoddfthi tnag at y .Gymdeithas Genadol ... Cyfarfod Blynyddof- ..... . ....... . . f ., .. Y Gymdeithas er diddymu Eglẃysi Gwladol HANESION GWLADOL. Senedd Amherodrol.......i...... Y Weinidogaêfch .... ... ..... Y Frenines §| ......... Llofruddiaethau erchyll ... ..... Lìofruddiaetb arswydus........ Cais.—Yr Eglwys Wladol ..... Gormes Èglwysig ..s...... ..... Bedd-argraíF Morgans, Llantrisent Corffohad Eglwys.............. Egiwys y Bedyddwyr yn Ninbych Syraudiad Gweinidogion... ..... Iforiaeth,— Cylchwledd Iforaidd ......... G wîed d I foraìdd..........•. A«t Olygydd Seren Gomer ..... Priodasau ............... ..... Marwolaethau......... ..... Hanesion Traraor— Prwssia—Yspaen a Phortugal—Tunis—China Yr Unol Daleithiau............. - "'■*....... "Amrywiaethau Manion ......... 181 182 182 183 184 184, 184 185 187 187 188 188 188 188 189* 189 189 189 190 190 190 iaj J9f- 192 192 192 CAERFYRDDINl CYHOEDDWYD AC AR ẄERTH <5AN HUGH WILLIAM JONES ;' AR WERTH HBSTD GAN ALICE W.ILLIAHS, YNSfYDDFA SEBEN GOME B, HE OL. Y-.BBENIN; A chan Mr. H. Hughbs, St. Martin'sle Grand, Llundain ; Mrd. E. a T. Joneb, * Argraffwyr a Llyfrwerthwyr, Lime Sireet, Llyolleifiad, &c. .,, PRIS CHWB CHBINJOG»