Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA HEB HOlt DDDW :■"•';--'".' îSrpt&on Khif. 368.] MAI, 1846. ..[Cyi?,.. XXfX^ CTTÎîîîWTSÎÄp. £ TRAETHODAU, &c. - Cofiant Mrs. Rose Williams, Bodwyn, Môn ..... lîrddasolrwydd y swydd Weinidogaethol a'r Parch. D. Rees, Aberteifi .............'.".......... Daimoniaeth a Diabolosaeth y Testamen$Newydd Àthrawiaeth Meddiant ............ ......... Aibythy difayCleddyt? ........ Catechism Eglwysig.......................... P.wylhyyddoreg........................... Gair at ÿ Beirniaid .......................... Gratnadegy Dr. Gruffydd Robert.............. Y Ddadl ar Ddirwest....................... Adolygiad y Wasg........ ......... ......... Atsbion ... GoFYNIADAU Dychymmyo BARDDONIAETH. V Awdl i'r diweddarMr. Rosser Thomas, Penydaren, Gelligaer ... .......„......... Myfyrdod ary Gwanwjm ......*| ......... CànarWasgariad'ÿr Iuddewon.........«......... Coedlan y Glyn .......................... Odlìg—Cwyn...............*.. ......... Engîynion ar yr Eira toreithiog a ddísgynodd ar y 19eg o Fawrth ........................j& HANESION CREFYDDOL, &c. * Cyfarfod Misol........................... Cyfarfod Misol Blaenyffos .................. Cyfarfod Misol Treletert..................... Cwrdd Misol Bethlehem a Salem............... Agoriad Capel Seion, Brynmawr............. Cyfarfod Gweddi ......... ................. Capel y Bedyddwyr yn y Llwyni.............. 129 130 133 135 140 141 142 142 143 143 143 144 144 145 145 146 146 146 146 147 147 147 147 147 147 147 Y Cymmanfaoedd ........., Cyfarfod y Lordiaid......... Anrhegu Gweinidog........ Cyfarfod Blynyddol......... Ỳsgol Carme!, Sirhowy ... Llafufc Ysgol Sabbothol Càsìẁch.". Y DrjSÖS.Èglwys .. ...... - .-. Cenadiaeth y Bedyddwyr Erlidigaeth yn Awstria ... ... Femando Po............ China :................ Erlidigaeth yn Twrci ...... Manionf......... 1 HANESION GWLADOL. Brawdlýäoedd Cyrnrn............... Cyflwr ŷr Iwerddon..-................ Senedd Amherodrol......... :........ Troseddwr Offeiriadol............... , Dygwyddiad hynod........ ......... Creulondeb dibafal................... v, Rhiaat Anghenfi'aidd............... Defriydd hynod o Gapel............ Enwpgrwydd Offeiriaìd........... Cvmreigvddîon Rnmni................ Marwolàeth Daniel Ddû... ...:.... \ Iforiaeth,— Gwledd I foraidd......... ,:........'":' CjTinadledd Iforaidd ... ......... Esgoriadan—Priodasan—Man*o1aethan Hanesíon Tramor,—Fírainc—Yr Yôpaen- rica—Malte—India Dd wyreiniol... Amrywiaethan ...'.....,> .......... Manion ......................-,.....•;'•-:* CAERFYRDDIN: CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN HTJGH WILLIAM J©NES ; AU WBRTH BKFVD GAN ALICE WILLIAMS, YN SWYDDFA S-EBEN GÖMEB, g.E OL-Y-BBEN IN} A chan Mr. H. Hughbs, St. MâTtîn's le Grand, Llundain; Mrd. E. a T. Jones, Argraffwyr a Llyfrwerthwyr, 69, Whitechapel, Llynlleifiad, &e. PRIS CHWE CHEINIOG.