Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ÖÖUW TRAETHODAU, &c. Natnr a Sefydliad Cristicnogaeth.............. 97 PomiHMÎ a fiUrcu'aneum..................«» 89 Ronge i'r Díwygiad yn yr Almaen ... ......... .101 Doethinob Duw......................... 104 Echryslonrwydd Rhyfel..................... 105 Pwyìîwyddoreg ........ ......... ........ 107 Adfyfyrîad ar Weithredoedd Duw............... 108 .Dadlar Ddirwst ......................... 108 Adolygiad y Wasg,— Crajg v Fam ........................... 109 , Y Bibl Dwyieithawg ....................110 Atesion ... ... ... ... ... 111 GoFYNIAnAU ... ... ... ... 114 Dychy3vîmyg ... ... ... . . 114 BARDDONIAETH. Penirillìnn er Coöàdwriaeth am y Parch. D. Tho- . ni'as, Llanglofian .......................... 115 Y G«nmen........................ ......... ]]5 Uwch Bedd y Pererin................*...... 115 Bwth fy Mám ........................... 115 Pemri.Uion yn darlmrio teiraîadau poemis, mewn; nychdnd am fisoedd........................H6 Ar farwolaeth Merch leuanc ................. 116 NasSadwrn.............................11$ Bedd-argntff Mr. R. Mills, Lìanidloes ......... llg HANESTON CREFYDDOL, &c. ByrGofìant tair o Chwiorydd ......... Cyferfod Chw.irteroJ SîrBenfro........... Urddiad Mr. Edmund Hughes ........ 117 117 117 Cvfrankdau at Genadiaeth v Jîedyddwyr ......... 117 Crfurfoid Tê Sir Thomasr Bûildings .. ...;,.... 118 Cyfarẁd Misol...........................113 Erlidigaeth Lieianod Mínsk .................'. î 13 Achos Maenclochog......... ...............119 Gwîu'iâU yr Ysgoiíon Sabbotbol,- • Cymmar.fa Fîynyddol Ysgoüon Sabbothol Un- . debMerthyra Dowîais.....................Ií9 Cyfarfod Ysgolion....*... ......... '"...-"... 120 HANESION GWLADOL. Cyínrfod CymreigyddOÎ ... ......'.:. ........ 120 Beinriadaeth.Bedd-nrgraff Mr, Morgans, Llantris- ant'".................................121 Brírwdlysoed.d Cymru,—'• Morganwg...................... ........ 122 Penfro.................................. 122 Caredigion.................... ........ 123 Caerfyrddin .....'............-. ......... 123 Senedd Amherodrol......................... 123 Y Crihddeilwyr a'r Lengue •..............-•- 126 Cosped igaeth'brìodol ........................ 126 Drsgeidia^th ................... ......... 123 Cŷfrinf» Lles ab Coel........................ 126 CyfrinfaGW}-nlliw Filwr.................... 127 Esgoriad—Priodasaii—Marwnîáethau ......... 127 Hanesion Tranmr—Yr Yspaen—Auierica—GwJad Pwyl—India........ ..........„ 127—8 Anirywiaethan' ........................... j'ga Manîbn,........................... ........ 128 Agorìad n chyehwyniad Ysgol Frutanaidd yn Llan- rhyddlad—Ad-agoriad Addoîdy Peurhiwgocli— Cyfarfod Chwarterol yr ílen Gymnianíà yn Machynlleth ......... .......... ArýrAnileá. CAERFYRDDIN: CYIIOEDDWYD AC AR WERTH GAN IIUGH WIIiLIAM JONES ; AR WERTH REFYD ÜÁN ALICE WILLIAMS, YNSWYDDFA SEREN GOMER, HE OL- Y- BRENLNj Achau Mr. H. Huohes, St. Martin'sle Grand, Llundain ; Mrd; E. a T. Jones, Argraffwyr a Lhfrwerthwyr, 69, Whitechapel, Llynîleiíìad, &c. ŵ ® ì " ■ ■'■ '-■■ -_________I ' ' jfiê