Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

R&us. 366.] MAWRTH, 1846. [Cyf. XXIX. CŸMTSÍWS'SIAJ». TRAETHODAU, &e. Cofiant.y Pärch. William Rriibb. ...ẅ** ...... Pompei; ac Hereuìanemn ......• ;- ...... Dylanwad.Anev'i»n Syrthiedìg ...... ...... Ee'hrvs!o;irwvdd Rhvfei................. ftíeataWẃíh.- ./......... ...... , ...... *At Weithwyr Merthyr Tydfil—Pwys a«Defnydd- wld^b-Gwj'bodaeth^HaîiesoI ....... ...... rv.-yíhvydr'oreí*................. ...... Cymhariaeth rhwng 1745 ac 1845......... .. C^neuon Di'ÿfyf........................ Aisebjon ... ... ,«. ... * "g0fynejjéö.o ^. . ... * ... DychymîíẂ ... : , ... r.' ŵ'ii.S ■'* .ì<îV. •ÿfgeneg R» *V,-"]!•:, <%U; Ý Fhwò^ly: ■p.,,,1 .r;0., ( GrediÌi'W GwcddTTe^ 65 67 69 71 75 77 78 79 79 80 6o ARDDONIAF.TII. ar;Far ■ád , iacth Mr. Jchn Ho- • , iÊ..,...... 81 ...... ....., 81 :ri-îyPîJreh. Mor^aŴf* .*■ ^s :.-'/.■ ..7T. 82 :tì cyd-fhwng Crist- .....- %•• 82 HANESION CREFYDDOL, &c. Cv?avforî Tr'misol Beílyádwyr swydd Gaerfyrddin Sä; At Weinidogion I'edyddiedig swyád Fynwỳ ...... gÿ Achos Ekl"ẁ-vâ v Milwr e-tto "..: ...... . 84 At*Pnrcfó:B.'Pnc& * ................. 84 Lîafur Ysgol ŵbbothol Glyh Nedd .7.......... 84 Cyfarfcd Cymdeithas Gwrth-grefyddẅ'Sefydleftg - yn Birmiosrham...... ...... ...... ..... Cymmanîa Tair Blynyddfd y Bcdycdwyr yri Amé- rica ...... ..:..:'■ ...... ...... ... .. Y gwir, a dim op^ y gwir, ruewn pinîhyr.as i'eg- lwys Maencloefiög ...... ...... •„:•••• ÇasgliadntT... ,...... .-,-V: ...... ...... Marwolneth y Parch. W. Jones ..... .....: CvfarfofjTrimiiol... ..* ..:.. ...... .:.... Nifery Bedyddwyr trwy y Byd............ Nifer y Wesleyaid ... ' ......' ; ..;... .-,:... HANESION GWLADOL. . Senedd Amherôdrol Troseddwyr Offerriadpl Ar.ifpilỳid Tramcr lÈtbolìadau ...... Brawdlysoeo'd y Gwnnwyn. Siryddion CymrrfÿHJÌl846 . G'ẁhrwyo teüyngdW Y M.'rvyr & Lîpngddryiiiaa Priodflsau ... Maewulaethan Ha |>n Tramlr,— India Ddwyreiniol ... Bueuŵs Ayres, #tc. ;.. Yr Unol'baìeithau'... Amrywiaetbau ...... Manion ...... 85 85 «7 83 88 88 b8 89 92 93 §3 94 94 S4. 94 95 95 95 \95 96 CAERFYRDDIN: .1 CYHOEpDWYD' AC AR WERTH GAN HU^H WILLIAM JONES ;"" f' . AR WERTH HEFYÖ ÜAN í ÍJLICE WILLIA.äiS, YN SWYDDFA SEREN GO ME R,. ẀEOL-.Y-B RÌJNI Nj A cluiì I.»v ìí.:.H.'-''he.s, St. Martin'sle Grand, LJundain ; Mrd./È. *T. Jones, . Ar^ruffwyr í; Llyäwertliwyr,,69, Wìútechapel, Llynlít'iiad^&c. JtS '- v