Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ISrgtíjon D D l W D&itn. Rhif. 365.] CHWEFROR, 1846. [Cyf. XXIX. cvsr»rwYSiAis. TRAETHODAÜ, &c. Y Byd Dvfodol ............ 33 Rbvddid Gwladol a Chrefyddol ... ... 34 Y Chweched Bennod o'r Christian System ... 37 Echrvslonrwvdd Rhyfeì ... ... ... 38 Craíydd Ddadguddie'dig a Natur ... ... 39 At y Werin Weithyddol Gymreig ... ... 43 Maìldod y Cloron ... ... ... ... 46 Nid Bedŷdd y Testament Newydd yw Bedydd Babanod... ... ... ... ... 47 Tobaceo a Thaenelliad ... ... ... 47 Atebion ... ... ... ... ... 47 GOFVNIADAU ... ... ... ... 49 DyCIIYMMYG ... ... ... . . 49 BARDDONIAETH. Y Fynwent ... ... ... ... 50 Cân'i'r Geninen ... ... ... ... 51 Câr Hiraeth ... ... ... ... 51 Pennillion i Langollen ... ... ... 51 Y Galon ... ... ... ... .. 51 HANESION CREFYDDOL, &c. Cyfnrfod Chwarterol y Drefach ... ... 52 Ürddiad Mr. T. P. Price ... .. ... 52 Cyfarfod Misol ............ 52 Gwyl Dê ... ... ... ... ... 52 At Eglwysi y Bedyddwyr ... ... ... 52 Ysgol y Parcb. T. Davies, Merthyr ... ... 52 Marwolaeth y Parch. W. Knibb ... ... 53 Pwy yw y Brodyr? ... ... ... ... 53 Egwyddorion, &c., y Brodyr Cristionogoì ... 54 Cylch-wledd Ysgol Sabbothol y Casbach Cyfarfod Ysgolion Dosparth Aberteifi ... Taiìen 0 Eglwysi y Bedyddwyr yn Nghymru, &c. HANESION GWLADOL. Y Frenines a'r Wìad Y Senedd Amherodrol Y Weinidogaeth Y Meiwyr... Penaeth Affricanaidd YCledrffyrdd ... ......... Cof-adail Mr. Morgans, Llantrisant Damweiniau, &c,— Damwain alarus ... Damwain angenol.. Dygwyddiad augeuol Damwain angeuol... Rhybyddi Feddwon ... Creulondeb dihafal .. ... Iforiaetb,— At Wir Iforiaid y Deheubarth Cyfarfod Iforaidd ... Urddiad v Parch. D. Evans .. Cyfarfod Tê Rhr.iad r Esgoriadàu... Priodasau ... ... ... ... ,* Marwolaethau Hanesion Traraor,— Ffrainc .. Ffrainc ac Algiers Yr Yspaen America... Agoriad y Scnedd—Araeth y Frenines 55 55 56 57 57 58 58 59 59 59 60 Gi 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 63 64 64 64 CAERFYRDDIN: CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN HUGH WILLIAM JONES ; AR WERTH HEFVD GAN ALICE WILLIAMS, YNSWYDDFA SEREN GOMER, H E OL-Y-B RE N I N; A chan Mr. H. Hughes, St. Martin's le Grand, Llundain ; Mrd. E. a T. Jonep, Argraffwyr a Llyfrwerthwyr, 69, Whitechapel, Llynlleifiad, &c.