Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Bywgrafnad y Parch. Thomas Harries, Fownhope Natur a Sefydliad Cristionogaeth YSabboth .............................................. Ecbryslonrwydd Rhyfel ................................. Rhyddid Gwladol a Chrefyddol........................ Meddylgarwch............................................. Sylwadaa ar Demtiad Crist ........................... Tòri Bâraboreu dydd Llun ........................... Dylanwad y Diafol ....................................... Aiebiön .................................................. GöFYNIADAU............................................... Dychymmyg.............................................. BARDDONIAETH. Ehediadau y meddwl ar Farwolaeth Mr. William Harçie%Fagwrei! w„,............................... AmÉylch3a4î§íi Genedigaeth Crist ..................... InercliiŴf Gwilym Ilid................................. Y Bardd................................................... Cŵyn yr Atnddifad....................................... Yr Ymadáwiad............................................. Anerchiad i Taliesîn ab Gwilym Morganwg ..... Englvn i Uwch-Galfiniaeth ........................... Englyn i'rTafod .......................................... HANESION CREFYDDOL, &c. Cyfarfod Trimisol Sardis, Llanedi..................... Cyfarfod Dinbych.......................................... At Eglwysi y Ì3edyddwyr yn Nghymru ............ Anrlieg i Weinidog ....................................... Anffaeledigrwydd yr Annibynwyr..................... Y Genadiaeth Dramor. YmneillduwYr Pontypwl a'r Dreth Eglwys. Tu arall iY ddalen i'r Rhybydd i Eglwysi y Bed- yddwyr Llythyrau Mr. Wm. Norton, y Bedyddiwr, a'r Athrofeydd .......................................... Pabyddiaeth" yn Lloegr ................................. Diwygiad yn yr Alniaen................................. Cyfarfod Trimisol yr Hen Gymmanfa ............... Gwinllan yr Ysgoìion Sabbothol .................... HANESION GWLADOL. DeddfyrY'd—Diddymiad y Weinidogaeth Dor- iaidd ................................................... Cyflwry Wlad........................».................... Cyflwr yr Iwerddou .................................... Creuìonder dihafal ....................................... Tanio Meddiannau ...................................... Esgoriadau.................................................. Priodasnu ................................................. Marwolaethau............................................ Hanesion Tramor,— Ffrainc.................................................. Algiers................................................... Ameriea................................................... Pabyddiaeth yn America........................... Amrywiaethau :— Haerllugrwrdd y Pabyddion ........................ Anghenfii rhyfeddol.................................... Amgylchiad dyddorawl .............................. Dygwyddiad digrif ................................... Tânau yn America yn 1845 ........................ Mauion............................................. ........ 23 24 24 24 24 25 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 3*2 •CAERFYRDDIN: CYHÖEDDWYD AC AR WERTH GAN HUGH WILLIAM JONES ; AR WBRTH HBFYD GAN ALICE WILLIAMS, YN SWYDDFA SEEEN GOMER, H E OL-Y- B R E NI Nj A chan Mr. H. Hughes, St Martin's le Grand, Llundain ; Mrd. E. a T. Jones, Aígraffwyr a Llyfrwerthwyr, 69, Whitechapel, Llynlleifiad, &c.