Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^6 M ^jg CYFLYFR X-3 UHAGFYR, 1827. [prís 6ch. fr TRAETHIADAU, &c. Sylwadau ar Eilhafocdd Pregethwyr.. 453 Pregeth y Parch R. Hall............456 Prawf Eiddigedd..................458 A nfoeajrarwch...................... 459 Cylì'cs Ffyddy Trefnyddion Calfinaidd 461 Oair etto i Frodoriaid Aeron aTheifi . 463 Sylwadau ar Ieuo aughymharus .....464 A tteb i Palagius.................... 466 Trosglwyddiad Addoldai............468 Seren Gomer.......................469 Adolygiadau ...................... -170 CYNNWYSIAD. Peroriaeth.—Deuon Jg; Attebion..........................M1 ^î Gofyniadao................, M BARDDONIAETH. gg Gwarcdinnt Groeg . ................473 í?! i'',1S|yn *'r Drindod . —..............473 JK TJedd»r$raff;.......................473 *|g Gnllu I)uw.......................474 ^â> Harddwch y Greadigaeth............474 ■^; Cywydd i'r Llawrwydd.............474 475 HANESION. :fe. Newyddion Cartreful:— Urddtad y Parch. Rees Rees ........476 CyfarfodCenadoly WesleyaidynAber- honddu..................... . 476 Pendcrfyuiad ArgJwydd Stowellmewn pcrthyrns i'r Caethion..........477 Prawf Taylor y Deistiar' am Gablcdd 477 I wcrdílou.........................478 Priodas.........4*......... .,.....478 Newyddion Tramor.— Brwydr Navarino .................478 Rwssia a Pliersia..................479 Yr Yspaen a Portugnl.'.............480 Dchcubarth America................480 lndia Ddwyreinio)..................460 Amrywiactliau.....................481 ^" Cynnwysiad 482 j§ Caerfyrmsín: Jp ARGRAFFW.YD JC AR,WURTll GAN J. EVANS; *|g AR WERTII HEFYD GAN J» J. EvAN8,42, Long Lane, a John Jones, Llytrwcrthwr, Duke-Strect. Wcst Smilhncld, Llundaìn; n chan y Goruchwylwyr yn ngwahanol barthau Cyinru, Llynìlcifiad, Caci'o^ior, Manchcstcr, &c.