Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA | cvflvfbx.] TACIIWEDD, 1827. [pris 6ch, $t HEB •tr" I)DUW I HFJB r+»*r*"~++**r+* &âs. •■tìc CYiNNWYSlAD. TRAETHIADAU, &c. Bywsraffiad y Parch. T. Thomas.....421 Diogi............................423 ; Y Bodo Dduw.....................424 ! Achosion a diygedd Angliydfod......•12(1 ýanu Mawl........................427 ! vtelynìon y Seren...................429 Iímio Anghymharus................432 Rhagoriaeth Natur ar Gelfyddydau ... 433 Araeth Mr. R. Griffitli..............434 AdolyçinHar Bregeth.............434 Atteb i Garwr Barn................436 Cerddoriaeth......................437 Hob y Deri Dando...............437 Arferion y Cymry..................437 Diwygiad y Cymfy.................418 Cymreigyddion Caerludd............438 >; Attebion..........................439 ; Gpfyniariati....................... 440 f Dychynunyg...................... 440 BARDDONIAETH. Marwnad J. Williams..............441 j Eiiglyhion, gydng Anrhrg ü Fibl.....441 j Hiraetli Cymro am Dref ei Enedigaeth 442 Englyntoni Gyfarch Gwrolion Eitìon- ■*<M..*........................442 \ Eüglyolon Vr Haul.................442 .<*,./■- . i . Englyninn i*r Haf diweridẁf .. PenniIHon î Seren Gonier----- Englyn ar Ly wodraeih Angan . Peroriaetb.—Bodfary. ....., HANESION. Newyddion Cartrefol:— Cyminanfa y Bedyddwyr yn Ngharr- ludd......................... Cyfarfod Tri-Misol Ebenezer........ Agoriad Addoldý wrth v Meinciau.... Bibl Oymdeithas Caerfyrddin........ Ad-Agoriad Addoldŷ ............... Anrhegu I. Jones, Ysw............ Cyfarfod Cenadol y Wesleyaid ..... Eíoegr............................ 1 werddon......................... Marwolaeth ....................... Newyddion Tramor.— Twrci a Groeg..................... Yr Yspíien........................ Portugal.......................... Rwssia a Phersia.................. Itidia Ddwyreiniol.................., Ynys Java........................ Mrci' Brazils a Buenos Ayres............. 451 Ffrainc ac Algiers.,................ 451 Amrywiaethan.................,451 CaerfytöDm: ,.'-'' . ■■ ARGRJFFfWD AC JR WEUTÍI GJNJ. EFANSt :ì AW WEHTH HEFYD GAN § ! J. EvÀwö, 49^ Long Lsne, a John Jones, Llytrwerthwr, Duke-Strcet, We«t Smithfleld» 3 Lliindain; a chan y Goruchwylwyr yn ngwnhanol barthau Cymru, LlyuUeifiad, Caerodor, Mançlirsler, &c. iÿtÌ^íp<§f^v^plwíW