Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYNJUWYSIAD. TRAETHIADAU, ác. Bywgraffiad y Parcli. D. S. Davie8... 389 Bywgraffiad y Parch. T. Thomas.____392 Pregeth y Parch. R. Hall............394 Nodiadauar Henuriaid..........-. . . 395 YDeddfau Prawf..................397 Sylwad nr Heb. 9,23................398 Oaîr o Wir i Garwr y Gwir.........398 ; Syiwadau ar Ysgrif y Gẃr arall o Ger Aeroir------;.,...................399 Adolygiad Gwraig i Ddiacon......... 400 Sylwadau ar Ysgrif Pererin......;..! 402 \ Pafaf oniaid.....................404 Cyffes Ffydd y Methodistiaid........405 Uy nafiaeth........................40^ V Gair «» Nalur" .,................. 405 Atlebion......................------406 Gofyniadau .......................407 Dychymmyg......................408 BARDDONIAETH. Cywydd Marwnad y diweddar Parcli. A.VaufJiHO...................409 Englyn i'r Farn....................409 Penoiilion ar Farwolaeth........... 409 Englynion nr Lwyddiant yr Efengyl yn y Mil BJynyddoedd..........409 Englymon i'r Breuiu a'r Eglwys.....410 Pcnnillion Coffadwriatfth Syr T. Picton Eoglyn i'r Flwyddynl827........... Englyn i'r Eiru.................... Engly n Beddargraff................ . Peroriaeth.—Galaeth HANESION. Newyddion Cartrefol:— Agoriad Copel Bethanla........ Cyfarfod y líedyddwyr yn Ninbych Cyssegriad tüanel l)eẁi Sant....... CymJeithas Genadol Deheubarth ... Hanes y Brawdlysoedd............ lwerddon....................... Yr Alban........................ Genedigaeth ..................... Marwolaethau................... Newyddion Tramor.— Twrci a Groeg........... Portugal a'r Yspaen...... Ffrainc ac Algiers....... Rwssiaa Plicrsia........ Yr Ashantwys........... India Ddwy'reiniol........ Chiua a Thartari........ Ynys Java............. Auirywiaethau..............., .. 420 Catrffermŵi: ARORAFFWYD AC AR WEBTll GAN J. UVASSi AR WERTII HEFYD GAN J. Evanr, 42, Long Lane, a Jobn Jooea, Llylrwcithwr, Dnke-Street, West Smhlifwld, % Lhuidahi; aclian y Gorucitwylwyr yn ngwahaitol Imrtltau Cymrn, X Llyntleifiud, Cacrodor, Mancbcstcr, &c. X ipîi|§r^