Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

HANESION. 38& aml yn ei blẅyfan, a chyraáeithasau neill dnol hefyd; yu yraweled â'r cleifion, ac yn elusengar iawn i'r tlodion; yn neilldu- ol o ymgeleddgar i'r tlodion ac i'r cleifion ag oedd yn aelodau o'i eglwysi ei hun. Yr oedd tíefyd yn llawn o frawdgarwch at ei frodyr, yr Ymneillduwyr, o bob ënw, ac yn eu gwrando pan y byddai yn gyflens. Ychydig o flynyddau yn ol, pan oedd Cymmanfa yr Anymddibynwyr yn cael ei chadw yn Capel wig, rhoddodd iddynt gae helaetli at bregethu, gwrando, a phorthi eu hanifeiliaid, yn rhad; a llawer o gared- ígrwydd arall a ddangosodd efe yr amser hwnw, fel ag y dychwelwyd cydnabydd- iaeth a diolcli garwch iddo yn SerenGomer, ara ei haelioni. Ond y mae efe wedi myned oddiwrth ei waith at ei wobr, ac wrtb farw wedi rhoi un rhybudd yn ych- waneg i'r rhai oedd yn ol i ymbarotoi. Llawer o gwyno a galaru sydd ar ei ol, uid yn unig gan ei wraig a'i dri phlentyn, ond hefyd gan bawb a'i badwaenai, mewn gwlad ac eglwys, &c. Yr Arglwydd a anfcrio etto wr ffyddlon i bortlii ei braidd. David Daties, Penbryn, Ceredigion. Ar y 6ed o Awst, 1827, yn 32ain oed. Mary Owen, gwraig y Parch. Jobn Owen, gweinidog y Bedyddwyr yn Ebenezer, Llangefni, swydd Fon. Ni ddyoddefodd ond byr gystudd corfforol. Rhoddwyd ei ehorff i orwedd yn mynwent Ebenezer, yn ngŵydd tyrfa liosog; ac yno yr erys liyd y boreu y cenir yr udgorn i alw pawb i'r farn. Gwnaed Dnw ninnau yn barod erbyn yr un amgylchiad. Nos Iau, y 9fed o Awst, yn y dref hon, yn 35ain mlwydd oed, Mrs. Davies, gwe- ddw y diweddar Barch. D. S. Davies, gynt Gweinidòg yr Eídwys Anymddibynoí yn Heol Guildford, Llundatn, BywgrafT- tad yr hwn a welir yn y Rlüíyn presennol o'r Seren. Yr oedd yn gwanhau yn radd- ol er ys atuser maith ŷu ol, ac er ei bod yn gwybod fod amser ei hymddattodiad yn agosân yn gyflym, ni hiraethai ar ol y byd diflanedig presennol, a dangosodd yr ymroddiad mwyaf tifydd i ewyllys ei thad nefol trwy ei holl afiechyd. Trwy ei mar- wolaeth amddifadwyd tri o blant o fam dirion, a chollodd ei chydnabyddiaeth Uiosog gyfeilles garedig a fìyddlawn. URDDIAD. Awst 1, 1827, urddwyd y Parch. Ti- mothy Efans,' (yn ddyweddar, Myfyriwr yr Athrofa Caerfyrddin,) i waith y weiuid- ogaeth yn tnlilith yr Anymddibynwyr, yn y Plough, Aberhonddu.—Y noso'r blaen, dechreuwyd yr Addoliad, trwy ddarllen a gweddio, gan y Parcb. T. Jones, Cwm- taf, a phregethodd y Parchedigton D. Peter, Caerfyrddin, *J. Syltanns, ae H. Owen», Aoerafan, oddiwrrh Titn* 2,11, a 1 Cor. lo, 68, a Heb. Jl, 24, 25, 26. Am 10, drauoeth, (cyuaUwyd y Cyfarfod yn Nenadd y Dref,) dechreuwyd trwy ddarllen a gweddio, gany Parch. J. Jones, Talgarth, traddodwyd y bregetb ar natur Eglwys Efengylaidd, gan y Parch. D. Dafis, Panttêg, oddiwrth Ioan 18,36; gof- ynwyd yr holiadait, a derbyniwyd cýffes y ffydd, gan y Parch. T. B. Eíans, Yuysgon. Merthyr Tydfil; derchafwyd yr urdd- weddi, gan y Parch. W. Lewis, Tredustari, gydag arddodiad dwylaw. Pregethodd y Parch. D. Peter ar ddyledswydd y Gwei- nidog oddiwrth 1 Tim. 4,16, a'r Parch. D. Lewis, Aber, ar ddyledswydd yr Eglwys oddiwrth Act. 14, rhan ganol o'r 15fed ad- nod. Am 3, gweddiodd y Brawd Rhys Dafis, pregethodd y Parchedigion H. Jones, Tredegar, a D. Williams, Llanfair- mualit, oddiwrth Ioan 16, 8, a Mat. 12,36. Am 6, dcchreuwyd trwy weddi, gan. y Brawd J. Dafis ; pregethodd y Parchedig- i'on J. Francis, Casnewydd ar Wysg, J. Jones, Dowlais, a D. Efa'ns, Mynyüdbach, oddiwrth Col. 3, 4, a Act. 10, 38, a 1 Cor. 13,13. Yr oedd y pregethau yn fywiog, a'r cyfarfodydd yn lliosog. Y Plough yw y Tŷ Addoliad Ityuaf yn perthyn i'r Ymneilìdnwyr yn Aberhonddu. Cotrestr- wyd ef i'r dybe'n i gynnal Addoliad dwyi fol, Hydref "ôed, 1699, ar gais Mr. W. Wil- liams, o FaesHwch, Maesyfed; cyn hyny yr oedd yn Dý Tafarn, o arwydd y Plongh» yn meddiaut Ann Wilíiams, Gweddw. Yt un enw sydd wedi parhau arno hyd yn bresennol. Tomas Glanwvsg. Ni ddacth yr hanes /ih"w mewn pryd t'io roddi yn ei le priodol. TRAMOa. FFRAINC. Daeth y newydd o farwolaeth Mr. Can* ning i Paris mewn wyth «wr wedi iddo jryinmeryd Ile. Lianwodd y newydd y rhäo fwyaf o'r trigolion â gafar, yn enwcdig uelodau y Llywodraeth; ac un o honynt, scf M. Dupin, a ysgrifenodd anercliiad tra chyft'rous yn un o'r Papyrau Newyddion ar yr achlysur. Cynnygodd hefyd fod i ddau dlws aur gael eu bathu, o anrhydedd i'w gnffadwriaeth, ac ar un tu o honynt,— " Rhyddid Gwladol a Chrcfyddol trwy y byd," ac ar y liall, darlun o Mr. Canning, ac yn auisylchynedig,—'Ynenw y Cenedl- aethau. Pobl Ffrainc i George Canning.' Bwriedir rhoddi un o honynt i'w weddw, a'r lla.ll i Frenin Prydain, ara ei fawreddig- rwydd yn dewìs un yo Brif-weinidog ag oedd yn gymmaint cyfaill i Ryddid. Dech- reuesid y transgrifiadau atynt, ac yr oedd- ynt ar y I2fed o Awst yn 4â00 o ffranciau. Llys-argraff Ffrainc a gynnwysa ertbygl hirfaith niewn perthy nas i Algiers, a cbyo- nyga yr ysgrifenydd i orchfygu y rhanbóno o Barbari, ac anfon Ewropiaid i'w phreg. wylio. Cyfrifiry bydd byddin o 25,000 o wyr, yn cynnwyt dwy fil ofarchogion, yo