Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

gÿ^l^^^Ẅ^^^^^Ẅ^^Ê^^^Êi^ * TRA | MOR | TRA 1 Brpt^on. HEB DDÜW HEB Bìlún. 1| CYFLYFR X.] MEDI, 1827. [pris 6ch. CiNNWYSlAD. TRAETHIADAU, &c. Bywgraffiad y Paroh. D. S. Davies ... 253 Pregeth y Parcli. R. Hall............260 Ysbrydoliaeth yr Ysgrythyrau.......261 Rliai'nodiadau ar Henuriaid.........263 Trosgiwyddiad Addoldai............365 Celwydd..........................3fi6 Sylwadau ar Ysgrif Pererin......... 367 Cwyn.........'...................369 Y buddioldeb o ddysgu y Gymraega'r Saesneg.......................371 Prawfeiddigedd...................372 Arneth Mr. R. Griífith..............273 Yr Egwyddor Gymreig........a.... 374 Attebinn..........................375 Gofyniadan.......................376 Dycliyminyg .. i....................376 ËARDDONIAETH. Aw«H Farwnad y Pnrch. John Jones.. 37/ Awd! Farwnad Dafydd lonnwr......378 Ençlyn i Esay 1,3..................378 Ymddyddan.....................379 Peroriaettì.—Rbydỳfro.............380 f HANESION. Newyddion Cartreful:— Cymmanfa'r Bedyddwyr Y'nghäerodör 381 Urddiad y Parch. T. Ẁorrig.........381 Marwolaeth Mr. Cannihg........... 381 Y Cynghor .....................384 Gohiriad ySenedd..................384 Cenedigaeth.......................384 Priodí 384 8?? Marwolaethau.....................384 ürddiad y Parch. Timothy Evans___385 Newyddion Tramor,— Ffrainc............................S85 Twrci a Groeg.....................386 Portugal a"r Ÿs'pacU................386 Ffruincac Algiers................387 Dehenbarth America..............,. 387 Gwrthryfel yn China................387 Rwssia a Phersia..................388 lndia Ddwyreiniol..................388 Amrywiaetbau Cacrfçrîjuin: | ARORAFFWYt) /ÍC AR WERTH GAN J. EFANSf \ ♦v» Vlt I I ,j, ±tt AR WEBTll ltEFYD GAN J ».'<L.&y£&{iQlfîtttng Lane, a John Jones. Lfytrwcrthwr, Duke*Strect, Ẃcat Smithfield» | V . Llundaiu; a chan y Goruchwylwyr yn ngwahanol barthau Cymru, LIyníicUlk?fJ,Caerotior^Jíanchcster, &c.