Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Mh l MOR • TRA | CYFLYFR X.] GORPHENAF, CYNiNWYSIAD. TRAETHIADAU; &e. Rhyddid v Pabyddion ,.............193 (ìweddi'r'Arglwydd................ 195 Ithiiwedd.........................J97 Adroddiad Pennodau mewn Addoliad. 197 Trosglwyddiad Addoldai............198 Adul.ygiad.yr Adolygiad ar Bregcth .. 199 Ymadroddion Cellweirus........... 202 Y M il Blynyddoiídd........___.... 284 SylnadarSylw Plentyu Alltud ..... 204 Sylwadau ar Ysgrif Carwr liarn .... 206 AfteJjîpn .... Gofyiiiadau . Üychyinmyg 210 210 BARDDONIAETH. pinglynion Myfyrdod R. ab G. Ddû .. 211 YMrwa ....................____211 Peniiillion ar Fyrder Oes. Dyn ......211 Cwyn.y Cystuddiedig ........«••••. 212 Àiierch i üymdeithas Gwenog.......212 Anerehiad i SerenGomer,........... 212 Putn Pehriill o Hymri...............212 Rnglynion ì Ffynnon Feddygot ...... 213 Englýnion a.r Briodas ..;'..;.: .... .."212 Alawon.—Llan-rcfni 213 HANESION. Newyddion Cartrefol:— Urddiad y Parch. R. Oxiad ..........214 Cymmanía Hermon................ 214; Cyfarfod tlynyddol y Wesleyaid___214 Cymmanfa Riaenífos ...............215 Cymmanfa y TrosHant i..-...........215 Eisteildfod Llundain................216 Gwledd yn Llundaiu................216 Symudiad Gweinidog...............217 \ Senedd Ämhesodíawl.........5.. 217 Priodas ..;............-....•......-.-S18 Genedigaethau.......'..............219 Marwolaethau.....................219 Newyrfdion Tramor.*— S Ffrainc.—Portugal a'r Yspaen......219 1 Y Tyrcìaid a'r Groegiaid...........220 í| Deheubarth America............... 221 Môr Gilfach Persiia.-^Rwssia a Phersia. —ZealaudNewydd.—India Ddwyr- einioL—Y Gwçthryfel yn Nhartari 222 Y Ddwy Ganada.—Yr Anturiaeth tfr Gogledd »...................... 223 Athrywtaéthâu 223 :' ♦ ' ' i ARÚRAFFìTŸJ) dCARWÜRTíiaANJErJîlSi ! > •**• •»:»■!,,'•.■;■ ;• .: - •- . •: - • M ír- 1 . , , í -'17 hrçd 1.1 —;'.'•'•,•.: AR WERTH UEFYD ÇAN Jv^»4iiÍ85 42, LongLancaJbhncẁnes, Llytcwerthwr, Dulce-Strect, West Saiithöeld, Llundain; achtíu y.OorachẃylwöT y» ngwabẁool: barthau Cytaru.» ... , Ll^nüeifiadjCjiçrpdö.r, Manchester, &c.