Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRAETHIADAU, &c. Rhyddid y Pubyddion........*.....161 Gweddi'r Arglwydd................163 Crefydd yn Ngbrniru...............165 Trosjrlwyddiad Addoldai............167 Araeth ft. Griflhh.................. 168 Esboniad y Dr. Lewis............... 168 Arall".........................169 y Testament Llydawaeg............170 Aiferion.—Yrnnweddeidd-draa'r niw- '•' ed o auicauu rhwystro dynion i |; fwyta cu digon o fwyd ..'........172 » Pábyddiaeth....................... 174 Ytbrydta.......................175 Àdolygiad .....................175 Y Chwil-lya.......*...............176 ANIAN A CHELFYDDYD. Sylwad ar Gcn. I, 11,12,............ I76 YCorffDynol ....................177 Attebion......................... 178 Gufy uiadau...................... 179 BARDDONÇAETH. Cywydd Coftadwriaeth am lolo Mor- ganwg..............'..........180 Cywydd Doetltineb wrth fodd Duw ... 180 liîigly nion i Sercn Gotner..........181 Y Bardd i'w anwyl Frawd claf......181 YDdalluan.......................181 Englynion i'r celwydd..............182 I E/yron........................ 182 I Dewi Wyn ..'..................... 182 Cyfattebiad i'r Englyn " Erfyniad am Wlaw" .......................182 «Sör Alawon.—Bryn Eglwys. 183 HANESION. Jfewyddion Cartrefol:— Cymmanfa Flynyddol y Trefnyddion Calfinaidd ....................184 Urddiad R. Roberts ac E. Olivor___184 ----------J. Lloyd..................184 --------->-T.Davies.................. 184 Cyfarfod Trímisol Aberduar......... 184 Gwledd yn Llondáiti................185 Cadair Merthyr Tudful___,........186 Cyflwr y Wlad.....................187 Y Senedd Amherodrol.............. 18Í Priodas.—Genedigaeth............. 188 Marwolaethau.....................188 Yrlwerddon...................... 189 ff Newyddion Tramor.— sglg Porturala'r Yspàen.—Tir Groeg .... 190 |&. Caer Cystenyn.....................1S0 p=r Erledigaeth Iuddewon dychweledìg 191 >*£■ Môr Gilfach Perda V................192 ájg. Antrywiaethau .................. 192 ||Sl Caerfgrmrin: ARORAFFWYD AC AR WRÈTH GAN J. E7ANS; AR WIÎRTII IIEFYD GAÎÍ J. Evai»s, 42, Loag Lane, a John Jooes, Llytrwerth wr, Duke-Street, West Sjnithlìold, Llundain; a chan y Goruchwylwyr yn ngwahanol barthau Cymru, Llynlleifiad, Caerodor, Manchester, &c.